Business

Studieår - EUX Business

Studieåret har en varighed på ca. 40 uger.

På dette år vil du få løftet det faglige niveau, så du får adgang til videregående uddannelser. Det betyder, teorien i fagene bliver på et højere niveau, men det er stadig med sammenhæng til virkeligheden i virksomhederne.

Du skal have følgende fag på studieåret:

 • Dansk Niv. A
 • Engelsk Niv. B
 • Informationsteknologi Niv. B
 • Afsætning Niv. B
 • Virksomhedsøkonomi Niv. B
 • Tysk Niv. C eller Erhvervsjura Niv. C
 • Samfundsfag Niv. B eller Innovation Niv. C / Psykologi Niv. C
 • Erhvervsområdeprojekt (EOP)

Vi gør meget ud af at finde en god sammenhæng mellem, at du skal nå de høje faglige niveauer og samtidig opleve en sammenhæng til virkeligheden i en virksomhed. Derfor vil meget undervisning inddrage eksempler, cases og opgaver fra konkrete virksomheder. Hverdagen på skolen vil også blive kombineret med indhold fra den virkelige verden. Du vil på Studieåret fx opleve:

 • Studietur til Spanien
 • Mulighed for praktik i England eller Danmark
 • Virksomhedsbesøg
 • Jobsøgning
 • Erhvervsområdeprojekt (EOP)

Studieåret afsluttes med 8 mundtlige / skriftlige eksaminer lodtrukket blandt fagene. Den ene eksamen skal være i Erhvervsområdeprojektet (EOP).

Efter Studieåret har du mulighed for enten at fortsætte din uddannelse på hovedforløbet eller søge ind på korte og mellemlange videregående uddannelser.

Hent brochure