Business

Kontor - Administration

Mere info på vej

Her udbyder vi undervisning i følgende specialer inden for kontoruddannelsen

 • Administration
  • 3 ugers obligatorisk skoleundervisning
  • 3 - 7 ugers valgfrie specialefag
  • mulighed for op til 4 ugers påbygningsfag (valgfag)

 Til kontoruddannelsen udbyder vi følgende valgfag:

 • Avanceret regneark
 • Databaser
 • IT-integration af data
 • Anvendelse af pivottabeller
 • Anvendelse af regneark til enkle beregninger
 • Anvendelse af store datamængder i regneark
 • Design og automatisering af regneark
 • Effektiv anvendelse af e-mail og kalendersystem
 • Håndtering og strukturering af længere tekster
 • Integration af data mellem adm. it-systemer
 • Samarbejde om dokumenter
 • Kvalitet og service
 • Mundtlig kommunikation og konflikthåndterin
 • Præsentationsteknik og personlig fremtræden
 • Struktur i administrative problemstillinger
 • Kommunikation og konflikthåndtering
 • Udarbejdelse af projektrapport

Overblik over skoleperioder

Aktuelle perioder + info om valgfag