EUD/EUX Business

Handel | Indkøb

Uddannelsen dækker over flere specialer:

 • handelsassistent
 • salg
 • logistikassistent
 • indkøbsassistent

Læs mere om de enkelte specialer herunder. Du kan tage handelsuddannelsen med både EUD og EUX.

Læs alt om handelsuddannelsen - regler, niveauer m.m. på www.ug.dk

Specialet - Digital handel B2B

Specialet er forholdsvis nyt og virksomhederne, som uddanner eleverne, arbejder med digitalt salg af varer og tjenester til andre virksomheder. Det kan fx være salg og kundekontakt, kundevejledning, support, digital markedsføring og digitale strategier.

Uddannelsen vil give et helhedsindtryk af digital handel fra kundens behov opstår til varen er leveret og betalt.

Praktiktiden ude i virksomheden tager afsæt i en række bundne arbejdsopgaver inden for:

 • Koncept og digital forretningsforståelse
 • Virksomhedens digitale platform
 • Digitalt salg og kundekontakt
 • Digital drift
 • Data management

Uddannelsen kan tones efter virksomhedens opgaver.

Du kan tage grundforløbet og EUX studieåret på UCH, og vi vejleder gerne om, hvor du kan tage skoleopholdet, mens du er i praktik.

Specialet - Handelsassistent/salg

Handelsassistent - salg er et af Handelsuddannelsens tre specialer. Specialet er målrettet virksomheder, der beskæftiger sig med salg af produkter og/eller serviceydelser til andre virksomheder.

Salg handler om at planlægge og foretage salg og markedsføring af varer og/eller serviceydelser til andre virksomheder. I specialet fokuseres der, i teori og praksis, på at finde og levere de ydelser, som tilfører værdi, og fastsætte værdiens betydning for virksomhedens økonomi.

Praktiktiden ude i virksomheden tager afsæt i en række bundne arbejdsopgaver inden for:

 • Salg 
 • Kundeservice
 • Formidling 
 • Kalkulation 
 • Markedsføring 
 • Salgsplanlægning 

Specialet kan evt. tones inden for brancheretninger: Auto, VVS, Stål, El, Træ og byggematerialer, Værktøj og værktøjsmaskiner, Landbrugsmaskiner, storkundeprofil.

Du kan tage grundforløbet på UCH, og vi vejleder dig gerne om, hvor du kan tage skoleopholdene, mens du er i praktik.

Specialet - Indkøbsassistent

Indkøbsassistent er et af Handelsuddannelsens tre specialer. Specialet er målrettet virksomhedens handels- og indkøbsfunktioner.

Indkøb handler om at planlægge og foretage indkøb af varer, der enten skal indgå i virksomhedens produktion, eller videresælges til fabrikker, andre virksomheder og til detailhandlen. I Indkøbsspecialet fokuseres i teori og praksis på optimering af virksomhedens værdiskabende funktioner.

Praktiktiden ude i virksomheden tager afsæt i en række bundne arbejdsopgaver inden for:

 • Indkøb
 • Leverandørkontakt
 • Kalkulation
 • Sortimentsvurdering
 • Pris- og kvalitetskontrol

Du kan tage grundforløbet på UCH, og vi vejleder dig gerne om, hvor du kan tage skoleopholdene, mens du er i praktik.

Specialet - Logistikassistent

Logistikassistent er et af Handelsuddannelsens tre specialer. Specialet er målrettet virksomhedens handels- og logistikfunktioner.

Logistik handler om at levere de ydelser, som tilfører kunderne værdi, og som fastsætter værdiens betydning for virksomhedens økonomi. I logistikspecialet fokuseres der, i teori og praksis, på optimering af virksomhedens værdiskabende funktioner.

Praktiktiden ude i virksomheden tager afsæt i en række bundne arbejdsopgaver inden for:

 • Beregning af lager og transportomkostninger
 • Håndtering af reklamationer
 • Tilrettelæggelse af leverancer
 • Lagerstyring med it
 • Kontrol af afsendte/modtagne varer

Du kan tage grundforløbet på UCH, og vi vejleder dig gerne om, hvor du kan tage skoleopholdene, mens du er i praktik.

Tilmeld dig uddannelsen