EUX Business

Kontor | Administration

En kontoruddannelse er en bred uddannelse med mange specialer. Her kan du se de mange muligheder der er med en kontoruddannelse, men fælles for dem alle er, at du skal starte med EUX Business. 

Læs alt om kontorddannelsen - regler, niveauer m.m. på www.ug.dk

Speciale - Administration

Specialet Administration retter sig mod virksomheders administrative arbejdsområder, uanset om virksomheden er beskæftiget med produktion, service, handel eller andet.

Specialet omfatter arbejdsfunktioner inden for fx kommunikation og formidling, kundeservice, dataindsamling og sagsbehandling.

Praktiktiden hos virksomheden kan fx omfatte:

 • Dataindsamling og databehandling
 • Kundekontakt
 • Projektadministration
 • Sagsbehandling
 • Salg og indkøb
 • Kommunikations- og informationsopgaver
 • Økonomi og regnskab

Du kan tage grundforløbet, EUX studieåret samt skoleophold under praktiktiden og den afsluttende fagprøve på UCH.

Speciale - Advokatsekretær

Specialet Advokatsekretær er rettet mod administrative funktioner på et advokatkontor eller i en juridisk afdeling i en større virksomhed.

Specialet omfatter administrative arbejdsfunktioner inden for mindst et juridisk sagsområde og skriftvekslinger forbundet med retssagsbehandling.

I praktiktiden hos virksomheden oplæres i administrative opgaver i forbindelse med retssagsbehandling, og eleven oplæres inden for mindst et af følgende områder:

 • Person-, familie- og arveret
 • Selskabsret
 • Insolvens
 • Fast ejendom
 • Retssager
 • Inkasso

Du kan tage grundforløbet samt EUX studieåret på UCH, og vi vejleder dig gerne om, hvor du kan tage skoleopholdene, mens du er i praktik.

Speciale - Lægesekretær

Specialet Lægesekretær er rettet mod administrative funktioner på et sygehus/hospital eller i almen lægepraksis/lægehus.

Specialet er rettet mod at udføre arbejdsopgaver og beherske metoder inden for de administrative hovedområder på sygehus/hospital eller i almen lægepraksis/lægehus.

I praktiktiden hos virksomheden arbejdes der fx med:

 • strategisk planlægning og udvikling
 • journalbehandling
 • kommunikation og korrespondance
 • administration og sagsbehandling i almen lægepraksis/lægehus
 • laboratorie- og hjælpefunktioner

Du kan tage grundforløbet samt EUX studieåret på UCH, og vi vejleder dig gerne om, hvor du kan tage skoleopholdene, mens du er i praktik.

Speciale - Offentlig administration

Specialet Offentlig administration er rettet mod arbejdsfunktioner inden for de administrative hovedområder i en offentlig institution, det være sig inden for enten det kommunale, regionale eller det statslige område.

Der er fokus på at udvise initiativ, selvstændighed, samarbejdsevne, kreativitet og evne til at rådgive og kommunikere, herunder om anvendelsen af it på den offentlige arbejdsplads over for borgere og brugere.

I praktiktiden hos virksomheden arbejdes der fx med:

 • Politik, strategi, handlingsplaner og indsats
 • Mundtlig og skriftlig kommunikation samt digitale løsninger
 • Administration og sagsbehandling
 • Økonomi

Der kan også vælges valgfrie områder indenfor fx personale- og lønadministration, regnskabsmæssige funktioner m.fl.
Du kan tage grundforløbet, EUX studieåret samt skoleophold under praktiktiden og den afsluttende fagprøve på UCH.

Speciale - Revision

Specialet Revision er rettet mod virksomheder, der udfører revision.

Specialet omfatter arbejdsfunktioner inden for revisionsvirksomheders service- og revisionsopgaver. Der er fokus på revisionsvirksomheden såvel som service- og kontrolfunktion. Du lærer at anvende revisionsprotokoller, revisionslovgivningen mv.

Praktiktiden ude i virksomheden kan fx omfatte:

 • Revision
 • Ekstern regnskab
 • Debitor- og kreditorbogholderi
 • Budget
 • Afregning til det offentlige samt
 • Afstemning

Du kan tage grundforløbet samt EUX studieåret på UCH, og vi vejleder dig gerne om, hvor du kan tage skoleopholdene, mens du er i praktik.

Speciale - Spedition og shipping

Specialet Spedition og shipping er rettet mod såvel spedition- som shippingvirksomheder og dermed nationale og internationale transportopgaver. Det er også muligt at uddanne elever i større virksomheders egne interne speditions-/shippingafdelinger.

Specialet giver en bred indsigt i både spedition og shipping, men der sker en specialisering inden for enten spedition eller shipping.

Praktiktiden ude i virksomheden kan fx omfatte:

 • Transport- og godstyper
 • Forsendelses- og rutetilrettelæggelse
 • Dokument- og aftalehåndering
 • Told, afgifter, tariffer
 • Import/eksport

Du kan tage grundforløbet samt EUX studieåret på UCH, og vi vejleder dig gerne om, hvor du kan tage skoleopholdene, mens du er i praktik.

Speciale - Økonomi

Specialet Økonomi er rettet mod virksomheders økonomiafdelinger, både i de større og i de mindre virksomheder. Der er mulighed for at fokusere på mange forskellige aspekter af virksomhedens økonomi- og regnskabsfunktion.

Specialet giver mulighed for en række forskellige elev- og jobprofiler:

 • bogholderi/regnskab
 • controller-funktioner
 • eller en kombination af de to

Praktikken ude i virksomheden kan blandt andet omfatte arbejdsopgaver inden for områder som:

 • Økonomistyring og budget
 • Controlling, kvalitetssikring og optimering
 • Debitor-, kreditor-, finansbogholderi
 • Lønningsbogholderi eller
 • Skat, moms og afgifter

Du kan tage grundforløbet samt EUX studieåret på UCH, og vi vejleder dig gerne om, hvor du kan tage skoleopholdene, mens du er i praktik.

Tilmeld dig uddannelsen