Business

Ny mesterlære

Hvad er ny mesterlære?

Ny mesterlære er den praktiske vej til en erhvervsuddannelse.

Går du med tanker om at tage en uddannelse inden for detail eller handel, men er mest motiveret af at tage en så praktisk vej som muligt? Så har du muligheden for at komme i mesterlære hos en virksomhed og samtidig uddanne dig teoretisk inden for detail og handel på Business UCH – vi kalder det Ny Mesterlære.

Som Ny mesterlæreelev skal du have en læreplads i en virksomhed inden du starter.
Ny Mesterlære Uddannelsen har en samlet varighed på 3 år. Det første år skal eleven på skole 2 dage om ugen, og lære det teoretiske. De resterende timer om ugen - 22,2 timer - arbejder eleven i virksomheden.

På den måde bliver der skabt bro mellem det teoretiske og praktiske.

Du kan komme i ny mesterlære, hvis du uddanner dig indenfor detail og handel

Ny mesterlæreforløb i stedet for grundforløb

Eleven skal på skole 2 dage hver uge - mandag og onsdag.
Fag på år 1: Afsætning, informationsteknologi, virksomhedsøkonomi, dansk og engelsk -
c niveau.
Efter 1 år afsluttes grundforløbsdelen med en praktisk prøve, og derefter fortsætter eleven på hovedforløb.
Hovedforløb: De resterende 2 år skal eleven på skole 6-8 uger. Uddannelsen afsluttes med en fagprøve.

Økonomi

Eleven får løn fra første dag. Under hele elevens uddannelse modtager virksomheden lønrefusion for de dage eleven er i skole. (AUB-refusion)

Hvad skal eleven lære i virksomheden

Følgende opgaver skal indgå i den praktiske oplæring gennem det første år, inden grundforløbsprøve:

  • Butikskoncepter
  • Butiksøkonomi
  • Salg og service
  • Forretningsforståelse
  • Butiksdrift
  • Butiksindretning og varepræsentation
  • Markedsføring og kommunikation
  • Salgskanaler

Download folder her