Business UCH

Optag og tilmelding

Afhængig af din baggrund er der optag på din business uddannelse flere gange om året:

GF1 EUD | GF1 EUX:

  • 8. august 2022

GF2 EUD | GF2 EUX:

  • 16. januar 2023

EUS - 5 ugers online:

  • 25. april 2022
  • 1. august 2022
  • 31. oktober 2022
  • 5. januar 2023
  • 17. april 2023

Grundforløb 1

Hvis du kommer direkte fra 9. eller 10. klasse - eller du begynder inden 1. september to år efter, at du er gået ud af skolen - skal du normalt begynde på grundforløbets 1. del, der varer 20 uger (½ skoleår). Du kan optages på grundforløbs 1. del hvis du har bestået dansk og matematik med et gennemsnit på 2 samt er erklæret uddannelsesparat.

Tilmelding

www.optagelse.dk

Grundforløb 2

Du kan starte direkte på grundforløbets 2. del, hvis du er under 25 år og er gået ud af 9. eller 10. klasse for mere end to år siden. Er du over 25 år og realkompetencevurderet til 20 ugers grundforløb, starter du ligeledes på grundforløbets 2. del. 

Tilmelding

www.optagelse.dk

Vælg grundforløbets 2. del EUD Business eller EUX Business og herefter

  • detailhandelsuddannelse med specialer
  • handelsuddannelse med specialer
  • kontoruddannelse med specialer

EUS - Studenterforløb

Hvis du har en gymnasial baggrund fra STX, HTX, EUX teknisk eller HF, kan du søge om optagelse på særlige studenterforløb på 5 ugers varighed - læs mere her

SU - Statens Uddannelsesstøtte

Når du er fyldt 18 år, kan du få SU - både stipendium og lån. 

Du skal søge i det kvartal, hvor du fylder 18 år og får støtten fra starten af det nye kvartal. 
Kvartalerne starter henholdsvis 1. januar – 1. april – 1. juli – 1. oktober. 

Hvert kvartal afholdes informationsmøde, hvor vi gennemgår ansøgningsproceduren m.v. 

Du søger SU i minSU på www.su.dk.
For at få adgang skal du bruge NemID.

Transportgodtgørelse

I forbindelse med din start på Uddannelsescenter Holstebro, har du mulighed for at søge om befordringstilskud til den daglige transport med kollektiv trafik mellem hjem og skole.

Få mere information om dine muligheder - klik her.

Yderligere oplysninger

Har du ønske om flere oplysninger, er du velkommen til at kontakte studievejleder Mette Timmermann.