Business UCH - Handelsskolen

Studievejledningen

Jeg følger dig som studievejleder igennem din uddannelse og er klar med støtte og vejledning, hvor der måtte være behov for det.

Undervejs i din uddannelse har jeg flere samtaler med dig, hvor vi følger op på din uddannelsesplan og valg af fag og niveauer. Der kan opstå praktiske, og måske også sociale og personlige problemer, der skal håndteres i forbindelse med din ungdomsuddannelse, og det hjælper jeg dig gerne med. Det er også min opgave at tale med dig, hvis du f.eks. har fraværsproblemer, idet det er vigtigt for os, og for dig, at du hjælpes til at gennemføre din uddannelse.

Hvor finder du mig?

På studievejlederkontoret som ligger i storrum D.