20. maj 2019

Ung til ung valgmøde

undefined

Erhvervsuddannelser varmt emne på ung-til-ung valgmøde

Godt 500 grundforløbselever fra UCH og SOSU var sammen med STEP10-elever fra UCH samlet til valgmøde i Døesvejens Fritidscenter i torsdags.

  • Hvad har I reelt tænkt jer at gøre, for at flere ta’r en erhvervsuddannelse?
  • Hvordan vil I sikre, at vi får en pensionsordning, der passer til den nedslidning, vi får i vores jobs?
  • Hvordan synes du den bil, du kom kørende i, passer med dine klima-holdninger?

Blandt andre disse spørgsmål stillede eleverne til repræsentanter fra partiernes ungdomsafdelinger, der var inviteret til UCH’s valgdebat i torsdags. Syv partier havde taget imod invitationen, og det var helt unge og nye kandidater blandet med mere garvede ungdomspolitikere, som i en engageret men god tone svarede på elevernes spørgsmål, der kom omkring klima, miljø og velfærd.

Uddannelsesleder på STEP 10, Carsten Yding, indledte mødet med en opfordring til eleverne om at bruge stemmeretten og rette op på de tal som viser, at helt unge – og især helt unge mænd – har en lav valgdeltagelse sammenlignet med alle andre vælgere.

Efter en indledende præsentationsrunde stillede eleverne spørgsmål, og der var finurlige drillerier politikerne imellem, men afslutningsvis takkede hele rækken af politikere for en god debat.

Efter mødet havde mange elever lyst til at stille spørgsmål direkte til flere af politikerne, som var glade for spørgelysten. Det var en af de rigtig gode valgmøder – tak for det, siger vi fra UCH.

Vi håber, mange af eleverne har fået lyst til at følge de kommende debatter i forskellige fora og benytte sig af deres demokratiske ret til at afgive stemme ved de kommende valg til hhv. Europaparlamentet og Folketinget, og alle gik hjem med en opfordring til at følges ad, når der skal stemmes.

Før og efter debatten kunne eleverne stemme og det gav flg. fordeling:

undefined
(202 elever stemte før og 160 efter debatten)

Flg. kandidater repræsenterede partierne:

  • Socialdemokratiets Ungdom -  Anne Paulin (panelets ældste deltager, 31 år, med på afbud)
  • De Konservatives Ungdom - Rasmus Norup
  • Socialistisk Folkepartis Ungdom - Emma Thorup Jacobsen
  • Liberal Alliances Ungdom - Alex Vanopslagh
  • Dansk Folkepartis Ungdom - Jakob Kjærsgaard
  • Venstres Ungdom - Rasmus Kvolsbæk
  • Enhedslistens Ungdom - Ditte Kromann