Fagretning, grundforløb 1. del - Hovedområde: Teknologi, byggeri og transport

Byggeri, konstruktion og maleteknik

Til dig der vil være tømrer/gulvlægger/tækkemand eller bygningsmaler 

I denne fagretning udfordres du til at designe og bygge et modulhus og færdiggøre elementerne (træ/beton) med maling og andre finesser. 

Introduktion

De første to uger er et introforløb, som afsluttes med en samtale, hvor dit endelig valg af fagretning besluttes.

Projekt Modulhus

Undervisningen tager udgangspunkt i projektet med at bygge og færdiggøre et modulhus, hvor der skal tænkes nyt og anderledes. Det er her din fantasi og kreative evne kommer i brug.

Du samarbejder med dine kammerater i grupper og I skal i fællesskab bygge og færdiggøre modulhuset med mange kombinationsmuligheder. Huset skal gerne have mange nye og anderledes finesser, end det vi kender til i dag.

Sammen med din gruppe vælger du, hvilken del af huset I vil designe og bygge, og I vælger malearbejde og færdiggørelse alt efter jeres faglige interesse og med god brug af jeres kreative evner.


 

Undervisningen tager udgangspunkt i det praktiske arbejde, hvor du under instruktion lærer at bruge værktøj og maskiner, og du lærer at anvende de rigtige metoder til arbejdet. Du lærer om de regler og love, der gælder på en byggeplads og i et værksted. Du vil også lære om sundhed, at bruge din krop fornuftig, så den ikke lider overlast – ja, i det hele taget få kendskab til arbejdspladskulturen.

Al jeres arbejde med modulhuset skal dokumenteres og I skal planlægge, beregne, beskrive og fremlægge. Du træner sproget gennem den faglige snak, diskussioner på klassen og samværet med lærer og kammerater. Du lærer at udfylde dokumenter, arbejdssedler m.m.

Ved at arbejde med denne fagretning bliver du bevidst om dine egne styrker og muligheder, og får derfor et godt grundlag for at vælge uddannelse.

På grundforløbets 1. del møder du fagene:

 • Erhvervsintroduktion
 • Dansk E eller C-niveau
 • Arbejdspladskultur
 • Praktikpladssøgning
 • Samfund og sundhed
 • Arbejdsplanlægning og samarbejde
 • Faglig dokumentation
 • Faglig kommunikation
 • Innovation
 • Metodelære
 • Valgfag

Fagene består af både teori og praktik. Der er eksamen i faget Dansk, de øvrige fag skal vurderes bestået/ikke bestået.

Forløbet evalueres og du vil gennem en samtale med studievejlederen træffe dit endelige valg af uddannelse.

Bemærk, at fagretningen også kan vælges med EUX

På UCH kan du uddanne dig til: