Fagretning, grundforløb 1. del - Hovedområde: Teknologi, byggeri og transport

Byggeri, tømrer og maler

Til dig der vil være tømrer/gulvlægger/tækkemand eller bygningsmaler.

Grundforløb 1 på Byggeri, tømrer og maler er bygget op af fag, hvor du arbejder med forskellige emner inden for byggeri. I løbet af grundforløbet vil du også have mulighed for at afprøve andre uddannelsesretninger.

Her kommer du til at udføre dit helt eget byggeprojekt fra start til slut. Du lærer at bruge værktøjer, metoder og maskiner og får lov til at bruge din kreativitet.

Introduktion

De første to uger er et introforløb, som afsluttes med en samtale, hvor dit endelige valg af fagretning besluttes. 

Som en del af grundforløb 1 skal du bl.a. lave et modulhus, hvor der skal tænkes nyt og anderledes. Her vil din faglige evner, fantasi og kreative evner blive bragt i spil.  Sammen med dine kammerater skal I bygge og færdiggøre modulhuset med mange kombinationsmuligheder. I skal vælge hvilke dele af huset, I vil designe og bygge, og I vælger malearbejde og færdiggørelse ud fra jeres faglige interesse.

I løbet af de første 20 uger skal I også arbejde med bæredygtighed, herunder nye byggematerialer, genbrug af materialer, produktion af materialer, materialespild, osv. 

Praktisk arbejde

På grundforløbet arbejder du meget praktisk og lærer under instruktion at bruge værktøj og maskiner og anvende de rigtige metoder til arbejdet. Du lærer om de regler og love, der gælder på en byggeplads og i et værksted. Du vil også lære om sundhed, hvordan bruge din krop fornuftig, så den ikke lider overlast – ja, i det hele taget få kendskab til arbejdspladskulturen.


Du skal også lære at planlægge, beregne, beskrive og fremlægge små byggeprojekter. Du træner sproget gennem den faglige snak, diskussioner på klassen og samværet med lærere og kammerater. Du lærer at udfylde dokumenter, arbejdssedler mm.

Valg af uddannelse

Ved at arbejde med denne fagretning, bliver du bevidst om dine egne styrker og muligheder, og får derfor et godt grundlag for at vælge uddannelse.

Du får undervejs også mulighed for at vælge forløb, der peger mod uddannelser som fx. elektriker, industritekniker, personvognsmekaniker eller andre håndværksuddannelser. Vigtigt for alle forløbene er, at de er med et bæredygtigt fokus.

På grundforløbets 1. del møder du fagene:

I fagretningen indgår fagene: • Erhvervsintroduktion

 • Dansk E eller C-niveau

 • Arbejdspladskultur

 • Praktikpladssøgning

 • Samfund og sundhed

 • Arbejdsplanlægning og samarbejde

 • Faglig dokumentation

 • Faglig kommunikation

 • Innovation

 • Metodelære

 • valgfag.


Fagene består af både teori og praktik.


Der er eksamen i faget Dansk, de øvrige fag skal vurderes bestået/ikke bestået.

Afslutning

Forløbet evalueres og du vil gennem en samtale med studievejlederen træffe dit endelige valg af uddannelse.

Bemærk, at fagretningen også kan vælges med EUX