Fagretning, grundforløbets 1. del

Lager med bil og transport

Til dig der vil være lageroperatør, chauffør, personvognsmekaniker.

På grundforløbets 1. del opretter og styrer du et lager ved hjælp af IT, og du får en bil til at køre og leverer varerne hos kunden. Undervisningen tager udgangspunkt i det praktiske arbejde, hvor du under instruktion lærer at bruge din krop, så den ikke lider overlast. Arbejdet skal udføres på en sikker måde, ved at bruge forskelligt udstyr, værktøj og maskiner.

Når du har gennemført grundforløbets 1. del fortsætter du på grundforløbets 2. del indenfor den uddannelse du vælger. 

På Uddannelsescenter Holstebro kan du blive uddannet til lageroperatør, chauffør og personvognsmekaniker.

Fagretningen består af tre projekter:

De første to uger er et introduktionsforløb, som afsluttes med en samtale, hvor dit endelige valg af fagretning besluttes.

Lager med webshop

Du lærer at arbejde med et IT system, der styrer din handel og dit vareflow på lageret. Du skal bruge din fantasi til at sælge varen og finde ud af, hvordan din vare kan pakkes ind på en ny og spændende måde. Lageret skal indrettes, varerne skal plukkes, pakkes ind og gøres klar til forsendelse. 

Auto

Bilen kan ikke køre, og du skal reparere den. Du skal bruge dine kreative evner til at finde frem til fejlene. Her får du kendskab til bilens opbygning og funktion, og skal sørge for, at den bliver lovligt kørende. Bilen skal testes og afprøves på en lukket bane, når du har meldt den klar. 

Transport

Du lærer at bruge forskellige transportmidler, herunder kran, truck og lastbil. Du lærer om trafikregler og sikkerhed ved transport. Du skal bruge din viden til at få lagerholdets varer pakket, fastgjort og transporteret. Ruteplanlægning og miljørigtig kørsel indgår i forløbet.

Undervisningen foregår i hold med fokus på det sociale miljø, fællesskab og trivsel. Du får ansvaret for at være med til at skabe en god arbejdspladskultur, hvor sundhed er en del af den. Du træner dit sprog gennem den faglige snak, diskussioner på klassen og samværet med kammeraterne. Du lærer at udfylde dokumenter, f.eks. arbejdssedler, følgesedler, fragtbreve m.m.

Du er med til at fordele opgaverne i din gruppe, så du får prøvet mest muligt. Du lærer at vælge de rigtige metoder til det arbejde, der skal udføres. Gennem arbejdet i fagretningen bliver du bevidst om dine egne styrker og muligheder

På grundforløbets 1. del møder du fagene:

 • Erhvervsintroduktion
 • Dansk E eller C-niveau
 • Arbejdspladskultur
 • Praktikpladssøgning
 • Samfund og sundhed
 • Arbejdsplanlægning og samarbejde
 • Faglig dokumentation
 • Faglig kommunikation
 • Innovation
 • Metodelære
 • Valgfag

Fagene består af såvel teori som praktik. 
Der er eksamen i faget Dansk; de øvrige fag skal vurderes bestået/ikke bestået. 
Projekterne evalueres, og du vil gennem en samtale med studievejlederen træffe dit endelige valg af uddannelse.