Fagretning, grundforløbets 1. del

Metal, strøm og teknologi

Til dig der vil være it-supporter/datatekniker, procesoperatørelektriker, automatikteknikersmed, støberitekniker, industritekniker, CNC-tekniker, teknisk designer

På grundforløbets 1. del arbejder du med miniprojekter, hvor du får en fornemmelse for de uddannelser, som du kan vælge efter grundforløb 1. 

Når du har gennemført grundforløbets 1. del fortsætter du på grundforløbets 2. del indenfor den uddannelse du vælger. 

Her arbejdes med forskellige projekter indenfor fx elektriker og CNC tekniker faget. Grundforløbet afsluttes med et større projekt hvor der i grupper laves en trykluftkanon. 

Hvad arbejder vi med på grundforløb 1:

De første par uger er introduktion til fagretningen og her kan du fx arbejde med en lampe, hvor du både præsenteres for drejebænkens forunderlige verden og du skal også lave den elektriske del af lampen. 

Du vil komme til at arbejde med forskellige projekter og emner som leder hen mod de uddannelser du kan vælger efter denne fagretning. Der vil også være indlagt ekskursioner der er relevant for faget.

Grundforløbet afsluttes med et lidt længere projekt, hvor eleverne i grupper skal lave en trykluftkanon, der kan skyde med skumfiduser!

I projektet arbejdes bl.a. med erhversintroduktion, arbejdspladskultur, praktikpladssøgning, arbejdsplanlægning, faglig dokumentation og meget mere. Hver dag starter med et morgenmøde, hvor dagens arbejde planlægges og der gives feedback og vejledning undervejs.

Som afslutning på grundforløbet afholdes der en testskydningskonkurrence, hvor vi finder ud af, om det er lykkedes at komme i mål med kanonerne.

På grundforløbets 1. del møder du fagene:

 • Erhvervsintroduktion
 • Dansk E eller C-niveau
 • Arbejdspladskultur
 • Praktikpladssøgning
 • Samfund og sundhed
 • Arbejdsplanlægning og samarbejde
 • Faglig dokumentation
 • Faglig kommunikation
 • Innovation
 • Metodelære
 • Valgfag

Fagene består af både teori og praktik.
Ved lodtrækning afgøres det, om den enkelte skal til eksamen i faget Dansk eller Engelsk, de øvrige fag skal vurderes bestået/ikke bestået.

Ved at arbejde med denne fagretning bliver du bevidst om dine egne styrker og muligheder, og får derfor et godt grundlag for at vælge uddannelse.