Fagretning, grundforløbets 1. del

Metal, strøm og teknologi

Går du med en drøm om at blive elektriker, smed, datateknikker eller lignende, så skal du vælge denne fagretning.

Du vil i løbet af Grundforløb 1 på Metal, strøm og teknologi tage del i mange spændende projekter og opgaver, hvor du vil bl.a. kommer til at arbejde med ”Kanon-projektet”.

En stor del af det at gå på Grundforløb 1 er, at vi arbejder målrettet med genanvendelse af ressourcer i projekter og har fokus på bæredygtighed og verdensmål, således du få den nyeste viden inden for området med ud til din kommende læreplads.

Har du mod på at afprøve andre fag, vil du også kunne vælge kompakte forløb, der peger mod uddannelser som fx personvognsmekaniker, chauffør, tømrer og andre håndværksuddannelser.

Når du har gennemført grundforløbets 1. del, fortsætter du på grundforløbets 2. del indenfor den uddannelse du vælger. 

Her arbejdes med forskellige projekter indenfor fx elektriker og CNC tekniker faget. Grundforløbet afsluttes med et større projekt, hvor der i grupper laves en trykluftkanon. 

Introforløb

I løbet af de første to uger kommer du til at arbejde med et miniprojekt, hvor du ganske kort berører nogle af de uddannelser, du har mulighed for at vælge, når du skal på GF2 til januar.

Du kan for eksempel lave en lampe, hvor du bliver præsenteret for drejebænkens forunderlige verden, stifte bekendtskab med den elektriske del af lampen. Forløbet rundes af med en lille rapport, hvor du sætter billeder ind af projektet og fortæller om dit arbejde generelt. I alle projekter på GF1, er der være fokus på bæredygtighed, herunder ressourcehåndtering og genanvendelse af materialer.

Du møder forskellige fag

Gennem forskellige forløb introduceres du derefter til de forskellige faglige retninger, der tilbydes på Teknologi. Formålet er at afprøve og synliggøre forskellige faglige muligheder, samt at gøre dig bedre rustet til det tværfaglige projekt senere i forløbet.


I disse forløb indgår erhvervsfagene: • arbejdspladskultur

 • faglig dokumentation

 • faglig kommunikation

 • metodelære. Du vil på et introducerende niveau komme til at arbejde med bl.a. flg. faglige retninger: • smed

 • datateknik/IT-support

 • elektriker

 • automatiktekniker

 • industritekniker.


Der vil også være mulighed for at vælge andre forløb end dem, der er hos UCH Teknologi.

Kanon-projektet

Grundforløb 1 afsluttes med et længerevarende projekt, hvor du igennem gruppearbejde skal lave en trykluftkanon, der kan skyde med skumfiduser. Det afsluttende projekt er sammensat sådan, at du skal bringe de kompetencer i spil, du har fået i mødet med de forskellige fagretninger. 

Obligatoriske emner på grundforløb 1 er:

 • Erhvervsintroduktion
 • Arbejdspladskultur
 • Praktikpladssøgning
 • Samfund og sundhed
 • Arbejdsplanlægning og samarbejde
 • Faglig dokumentation
 • Faglig kommunikation
 • Innovation
 • Metodelære.


Fagene består af både teori og praksis. Hertil kommer grundfagene dansk og engelsk.

Ved at arbejde med denne fagretning, bliver du bevidst om dine egne styrker og muligheder og får dermed et godt grundlag for at vælge uddannelse. Du fortsætter din uddannelse på grundforløbets 2. del, inden for den uddannelse, du vælger.

Kun for EUX

Dansk, engelsk og samfundsfag foregår på C-niveau. Der er eksamen i et af EUX-fagene, og du får en standpunktskarakter i dem alle. De øvrige fag vurderes bestået/ikke bestået.