03. december 2018

Jobdatingdag for Transportbranchen

undefined

En jobdatingdag på UCH endte i, at Jysk Transportservice skrev lærekontakt med 2 (kommende) lærlin-ge og flere af de fremmødt gik hjem med en jobaftale. Der blev skabt mange aftaler, som der nu skal arbejdes videre med

Transportbranchen har et stort behov for at skaffe kvalificerede medarbejdere. Det var årsagen til, at Uddannelsescenter Holstebro i et samarbejde med ATL, DTL, EUC Lillebælt, 3F Transport Holste-bro, Krifa Herning, 7 vestjyske jobcentre, Tvis Vognmandsforretning, Dansk Biotransport i Vestjyl-land og Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord havde inviteret til denne jobdatingdag på UCH.

Der var rigtig mange der kom forbi for både at se og høre om deres jobmuligheder og snakke med de forskellige virksomheder. Det var både ledige, men også de elever der nu går på grundforløb og skal finde en virksomhed, som de kan lave en lærlingekontrakt med – evt. en voksenlærlingeaftale, fortæller afdelingsleder Jan Lillelund fra UCH. Det gav match for flere og de fremmødet virksomhe-der var godt tilfreds med, at der var så mange velkvalificerede kandidater at vælge i mellem.

Det samlede overblik kan man dog ikke umiddelbart opgøre. Der var lavet en spørgeramme, som en række virksomheder havde udfyldt. Fokus var bl.a. hvilke forventninger virksomheden har til en evt. kommende medarbejder. Spørgerammerne havde de fremmødet mulighed for at tage med hjem og det var der rigtig mange der gjorde, så effekten af dagen er endnu ikke opgjort.

Der er dog ingen tvivl om, at dagen alt i alt var en succes, som vi helt sikkert gentager og nok også udvider med ”lagervirksomheder” næste gang, afslutter Jan Lillelund.

Mere info:
Jan Lillelund, afdelingsleder Transport & Logistik, UCH - 99 122 521, jli@ucholstebro.dk