Optag og tilmelding

Adgangskrav til erhvervsuddannelser

Du har adgang til en erhvervsuddannelse, hvis du har:

  • Et afgangsbevis fra 9. eller 10. klasse med min. karakteren 2 i Dansk og Matematik
  • En uddannelsesaftale
  • Eksamensbevis fra en anden ungdomsuddannelse med min. karakteren 2 i Dansk og Matematik

Opfylder du ikke disse krav har du mulighed for at komme til en samtale og en eventuel prøve - læs mere om prøven her

Du kan også tage en erhvervsuddannelse, hvis du er over 25 år - læs mere her

Næste optag:

Som udgangspunkt kan du starte din erhvervsuddannelse to gange om året i januar og august måned.

De næste optag er:

  • 8. august 2022
  • 16. januar 2023

Tilmelding

Du skal tilmelde dig elektronisk på www.optagelse.dk

Hvis du kommer direkte fra 9. eller 10. klasse - eller du begynder inden 1. september året efter, at du er gået ud af skolen - skal du normalt begynde på grundforløbets 1. del, der varer 20 uger (½ skoleår). Kommer du ikke direkte fra grundskolen, gælder særlige regler. Har du brug for flere oplysninger, er du velkommen til at kontakte vore studievejledere.

OBS - for uddannelsen til CNC-tekniker og lageroperatør

Der er adgangsbegrænsning på optag til grundforløb 2 til CNC-tekniker og lageroperatør. Du skal derfor søge om en kvoteplads - læs mere her.

Du skal huske at tilmelde dig både via www.optagelse.dk og udfylde et ansøgningsskema - hent den her

Hvis du allerede har fundet en lære-/praktikplads, behøver du ikke søge en kvoteplads, da du så er sikret en plads på uddannelsen. 

Næste optag:

  • uddannelses start 8. august 2022

Når vi har modtaget din ansøgning bliver du indkaldt til en samtale, så vi finder de bedst kvalificerede til det begrænsede antal pladser.

 

SU - Statens Uddannelsesstøtte

Når du er fyldt 18 år, kan du få SU - både stipendium og lån. Du skal søge i det kvartal, hvor du fylder 18 år og får støtten fra starten af det nye kvartal. Kvartalerne starter henholdsvis 1. januar – 1. april – 1. juli – 1. oktober.

Læs mere om SU på www.su.dk - her kan du også få oplysninger om hvad du eventuelt må tjene ved siden af SU.

Transportgodtgørelse

I forbindelse med din start på Uddannelsescenter Holstebro, har du mulighed for at søge om befordringstilskud til den daglige transport med kollektiv trafik mellem hjem og skole.

Du kan finde yderligere oplysninger om transportgodtgørelse på www.ungdomskort.dk.