Elevinfo - Teknologi

Kontaktlærerordning

Kontaktlæreren vil være dit faste holdepunkt i uddannelsesforløbet. I vil mødes med jævne mellemrum. På disse møder kan du få råd og vejledning, således at din uddannelse hele tiden svarer til de mål, du sætter dig. I samråd med din kontaktlærer udarbejder I en uddannelsesplan, der er retningsgivende for dine valg i uddannelsen. Uddannelsesplanen udfyldes i elevplan, og kontaktlæreren godkender den så efterfølgende.

For at kunne få lavet en uddannelsesplan, der er brugbar til at planlægge din uddannelse efter, er det vigtigt, at du inden den første kontaktlærersamtale i introduktionsugerne, på forhånd har tænkt over nogle ting.

Vi vil gerne have, at du har taget stilling til følgende:

  • Er der et eller flere job, som du godt kunne tænke dig at få en uddannelse i og hvorfor?
  • Kender du til det faglige og boglige indhold af uddannelser på Byggeri?
  • Er der undervisningsfag, som du regner med at få lidt svært ved og evt. hvorfor?
  • Er der ting, der skal tages ekstra hensyn til, når du skal lære nye ting? Det kunne fx være læse-/skriveproblemer
  • Grundforløbet har en varighed af 20 uger
  • Har du haft kontakter til eller arbejdet i en virksomhed forud for din optagelse på Center for Teknologiog i bekræftende fald hvordan? Det kan være som fritidsarbejde eller i praktikperioder
  • Hvad interesserer du dig for?
  • Er der specielle forhold, vi skal tage hensyn til i dagligdagen på skolen?

Din uddannelsesbog kan løbende revideres og du kan altid selv ændre i den. Men den skal godkendes af din kontaktlærer, før ændringerne er gældende. Derfor er det vigtigt, at du giver besked til din kontaktlærer, når der er sket væsentlige ændringer.

Det er vigtigt, at du under din uddannelse hos os hele tiden tænker over, om det går, som det skal. Får du problemer med at forstå sammensætningen af din uddannelse, skal du omgående kontakte din kontaktlærer for at få vejledning.