Elevinfo - Teknologi

Praktiske informationer

Vi har forsøgt at samle alle de praktiske informationer du har brug for, mangler der alligevel noget, så må du altid kontakte os.

Sikkerhedsudstyr

I værkstederne findes der sikkerhedsudstyr, som skal benyttes efter anvisning af læreren. Specielt er det et KRAV, at eleven SKAL benytte sikkerhedsfodtøj for at måtte arbejde i værkstederne.

Sociale medier og billeder

Vi bruger sociale medier og tager billeder i løbet af skoleåret i henhold til den gældende politik for området på UCH - læs her

Elevråd

På Teknologi vælges ved start af skoleophold et elevråd, der består af en repræsentant fra hvert hold. Det er elevrådets opgave at tage vare på den daglige trivsel på skolen, samt at komme med forslag ti en endnu bedre skole - til gavn for dig og alle andre på skolen.

Fredagsmøde

Hver fredag morgen kl. 8.00 mødes alle elever og lærere i kantinen. Her informeres om, hvad der sker i den kommende periode/uge. Der kan også være "gæster" på disse korte møder, som fortæller om forskellige muligheder og tilbud til eleverne. Mødet tager normalt kun 5-10 minutter.

Fredagscafé

Elevrådet afholder fredagscafé én gang om måneden. Der er enten musikalsk optræden, sjove lege, SUMO-brydning, fodboldturnering eller andet. Vi hygger os sammen et par timer efter skolegangen fra kl. 11.30 - ca. 13.30.

Årsplan

Planen er gældende for grundforløbselever

OBS: Der er ikke undervisning på helligdage

Skoleåret 2021/2022 

Første skoledag 9. august 2021
Efterårsferie* 18. oktober - 22. oktober
Juleferie* 23. december - 2. januar
Sidste skoledag GF1 12. januar
Første skoledag GF2 17. januar 
Vinterferie* 14. februar - 18. februar
Påskeferie* 11. april - 13. april
Kr. Himmelfartsdag* 27. maj
Sidste skoledag for EUD 24. juni

Skoleåret 2022/2023

Første skoledag 8. august 2022
Efterårsferie* 17. oktober - 21. oktober
Juleferie* 21. december - 1. januar
Sidste skoledag GF1 11. januar
Første skoledag GF2 16. januar 
Vinterferie* 13. februar - 17. februar
Påskeferie* 3. april - 5. april
Kr. Himmelfartsdag* 19. maj
Sidste skoledag for EUD 23. juni

*undervisningsfri

Fri

Fri gives kun i særlige tilfælde. Tandlægebesøg, køretimer o. lign. skal så vidt muligt aftales udenfor undervisningstiden. Har du brug for fri nogle enkelte timer, skal du i god tid aftale det med den lærer, du skulle have haft. Er der tale om én eller flere dage, skal du aflevere en skriftlig anmodning til uddannelseslederen.

Forsikring og erstatning

Som elev på skolen er du ikke omfattet af loven om arbejdsskadeforsikring, derfor skal du selv undersøge, hvordan du er forsikret. Afdelingen vil informere dig nærmere om det og give dig nogle gode råd med på vejen. Du har erstatningspligt - også vedr. udstyr og rekvisitter - for ting, der forsætligt ødelægges.
Selvom vi hidtil har været forskånet for alvorlige uheld, kan vi bestemt anbefale at tegne en heltids-ulykkesforsikring.
Dansk Metal tilbyder en gratis fritidsulykkesforsikring.

IT-udstyr

Der er mulighed for at benytte pc´ere over hele skolen, men du må meget gerne medbringe din egen pc til teoriundervisningen. Der udleveres et password til skolens net den første dag på skolen. Der er et regelsæt som skal overholdes ved brug af udstyret - klik for info. IT misbrug medfører bortvisning.

Kantineforhold

På skolen findes en kantine, hvor der kan købes mad og drikkevarer.

Kontakt/telefon

I særlige tilfælde kan der ringes besked til dig på telefon 99 122 222. Husk der skal oplyses navn, cpr.nr. og hvilket center du er tilknyttet.

Parkering

Cykler og knallerter skal placeres i cykelskuret/cykelstativerne. Biler parkeres i de afmærkede parkeringsbåse.

Rusmiddelpolitik

Det er strengt forbudt at møde til undervisning eller andet på skolen i påvirket tilstand. Det er forbudt at indtage rusmidler af enhver art eller optræde i rusmiddelpåvirket tilstand på skolens områder. Konsekvensen er, at du bliver bortvist fra undervisningen og der tages kontakt til mester/forældre.

Tobaksfri Skole

Fra 1. august er det et lovkrav, at alle skolens adresser er tobaksfri. Det gælder både i skole- og arbejdstiden, på og uden for skolens områder, og omfatter alle former for tobaksprodukter, inklusiv snus og e-cigaretter. Det gælder for alle elever, kursister og ansatte - læs mere om tobaksfri skole og konsekvenserne

Skolehjem

Har du langt til skolen - d.v.s. over fem kvarters transportid, så er der mulighed for at bo på vores skolehjem. På skolehjemmet er der velindrettede værelser, en stor kantine og gode fritidsfaciliteter.

Befordringsgodtgørelse i forbindelse med skolehjem

Er du berettiget til at bo på skolehjem, og ikke har en uddannelsesaftale, er du også berettiget til at søge befordringsgodtgørelse i forbindelse med transport til weekend, mellem bopæl og skolehjem.
Du er forpligtet til at undersøge og benytte det billigste transportmiddel. 
Al befordringsgodtgørelse der refunderes skal dokumenteres i form af 10 turskort eller billetter.

Støttemuligheder

Har du brug for hjælp til at gennemføre din uddannelse, kan du altid kontakte din studievejleder, som kan hjælpe dig med at finde den rigtige støtte for dig.

SU

Du kan få SU kvartalet efter, at du er fyldt 18 år.

Du kan tidligst søge SU 1 måned før den dato, du kan få SU fra. Har du fx ret til SU fra 1. september, så kan du tidligst søge fra 1. august. For at få adgang til minSU skal du bruge NemID.

Hvis du er kostelev kan du søge om dispensation som udeboende. Har du spørgsmål, skal du endelig henvende dig hos uddannelses- og erhvervsvejlederen eller på skolens informationskontor.

Du søger SU i minSU på www.su.dk.

Ungdomskort

(transportrabat til alle elever på ungdomsuddannelser)
Ungdomskortet er et personligt periodekort, der giver dig ret til at rejse mellem din skole og din bopæl + du kan køre med offentlig transport i hele dit eget takstområde.

Et ungdomskort kommer til at koste ca. kr. 350 pr. måned for elever på ungdomsuddannelser. 

For at få et Ungdomskort, skal du først godkendes via hjemmesiden www.ungdomskort.dk.

I særlige tilfælde kan du søge om kilometerpenge.

Du kan læse om hvilke krav, som skal være opfyldt samt hvordan man søger på www.uddannelseskort.dk

Undervisningstid

De normale undervisningstider er mandag til torsdag fra kl. 8.00 - 15.10. Fredag fra kl. 8.00 - 12.50.