NY erhvervsuddannelse

EUV - et forløb for voksne på 25 år og derover

  • Voksne med relevant erhvervserfaring 
  • Voksne med erhvervserfaring og/eller en anden erhvervsuddannelse
  • Voksne uden erhvervserfaring og uddannelse 
  • Voksne der har opnået opkvalificering fx på VUC

Uddannelsesveje i EUV

EUV 1
Voksne med mindst to års relevant erhvervserfaring 
Her skal du have et standardiseret uddannelsesforløb uden grundforløb og uden praktik

EUV 2
Voksne med en uddannelse og erhvervserfaring, der ikke lever op til kravet om to års relevant erhvervserfaring i forhold til den valgte uddannelse
Du skal have et standardiseret uddannelsesforløb med en kortere praktikperiode på maksimalt to år

EUV 3
Voksne uden uddannelse eller erhvervserfaring
Du skal have et uddannelsesforløb, der svarer til en erhvervsuddannelse for unge, dog kun med grundforløbets 2. del

undefined

Realkompetencevurdering

Realkompetencer betyder din samlede viden, færdigheder og kompetencer, uanset hvor og hvordan du har fået dem.
Dit uddannelsesforløb begynder med en realkompetencevurdering (RKV). Vurderingen består af en teoretisk og/eller en praktisk del.

Den teoretiske vurdering

  • Der er fastlagt nogle regler for hvad der kan afkorte en uddannelse. Den dokumentation du skal bruge er fx kursusbeviser, eksamensbeviser, anbefalinger fra arbejdsgivere m.m.
  • De faglige udvalg opstiller reglerne for, hvad der kan afkorte en uddannelse. Skolerne foretager den konkrete vurdering på den baggrund.

Den praktiske vurdering
På de tekniske uddannelser skal du udføre en/flere praktiske opgaver, som bliver bedømt af en faglærer på skolen.

Ud fra den teoretiske og praktiske vurdering laves en uddannelsesplan for lige netop din uddannelse. 

Adgangskrav

02 i dansk og matematik ved Folkeskolens afgangsprøve.

Mere info om den nye uddannelse på ug.dk.

Sådan tilmelder du dig

Vælg din ønskede uddannelse på optagelse.dk / ungdomsuddannelse
- HUSK NemID og husk at uploade dokumentation for karakterer i dansk og matematik.
Du bliver automatisk indkaldt til en samtale og en realkompetencevurdering, hvor dine erfaringer bliver vurderet.

Har du brug for yderligere info, så ring eller mail til studievejleder Thorleif Thygesen.