Elevinfo - Transport & Logistik

Praktiske informationer

Vi har forsøgt at samle alle de praktiske informationer du har brug for, mangler der alligevel noget, så må du altid kontakte os.

Arbejdstøj

HUSK, meget af undervisnigen på Bastrupgårdvej foregår udendørs. Så tænk på vejrudsigten! Det er helt op til dig, om du vil bruge jakke/benklæder, overall elIer kedeldragt. I praktikundervisningen skal du anvende sikkerhedsfodtøj (krav fra Arbejdstilsynet). Sikkerhedsfodtøjet skal du selv medbringe.

Billeder

I løbet af skoleåret tager skolen billeder fra aktiviteter mv. Billederne lægges – efter godkendelse af skolens webmaster – bl.a. på skolens hjemmeside/sociale medier og bliver eventuelt anvendt i diverse foldere og brochurer. Hvis ikke vi må anvende et billede, hvor du er i front, skal du inden du begynder på skolen sende en mail til uddannelseslederen og skrive: Billeder hvor jeg er i front må ikke anvendes – samt oplyse navn og cpr.nr.

Elevråd

Du er nu voksen og har ansvar, men du får også indflydelse på din dagligdag. Ved starten af skoleophold vælges et elevråd, der består af en repræsentant fra hver klasse. Det er elevrådets opgave at tage vare på den daglige trivsel på skolen, samt at komme med forslag til en endnu bedre skole - til gavn for dig og alle andre.

Årsplan

Planen er gældende for grundforløbselever

Skoleåret 2019/2020

Første skoledag  Mandag den 5. august
Efterårsferie*  Mandag den 14. oktober - fredag den 18. oktober
Juleferie*  Mandag den 23. december - fredag den 3. januar
Sidste skoledag GF1  Fredag den 10. januar
Første skoledag GF2  Onsdag den 15. januar 
Vinterferie*  Mandag den 10. februar - fredag den 14. februar
Påskeferie*  Mandag den 6. april - mandag den 13. april
St. Bededag*   Fredag den 8. maj
Kr. Himmelfartsdag*  Torsdag den 21. maj - fredag den 22. maj
2. pinsedag*  Mandag den 1. juni
Sidste skoledag for EUD  Tirsdag den 23. juni

*undervisningsfri

Fri

Fri gives kun i særlige tilfælde. Tandlægebesøg, køretimer o. lign. skal så vidt muligt aftales udenfor undervisningstiden. Har du brug for fri nogle enkelte timer, skal du i god tid aftale det med den lærer, du skulle have haft. Er der tale om én eller flere dage, skal du aflevere en skriftlig anmodning. Er du under 18 år, skal du have en af dine forældre til at skrive under, inden den afleveres.

Forsikring og erstatning

Som elev på skolen er du ikke omfattet af loven om arbejdsskadeforsikring, derfor skal du selv undersøge, hvordan du er forsikret. Afdelingen vil informere dig nærmere om det og give dig nogle gode råd
med på vejen. Du bedes kontrollere, om de ting, du får udleveret er i orden. Tingene skal nemlig afleveres i samme stand, som de er udleveret.

Du har erstatningspligt – også vedr. udstyr og rekvisitter – for ting, der forsætligt ødelægges. Erstatningsansvar og fordeling på skolens øvrige udstyr, vurderes i hvert enkelt tilfælde.

Erstatningspriser
Skabslåge kr. 150
Hjelm kr. 100
Inderhjelm af plads kr. 50
Handsker kr. 25

 

Garderobeskab

Under hele skoleopholdet får du tildelt et garderobeskab, som du selv skal holde aflåst.

IT-udstyr

Der er mulighed for at benytte pc´ere over hele skolen, men du må meget gerne medbringe din egen pc til teoriundervisningen. Der udleveres et password til skolens net den første dag på skolen. Der er et regelsæt som skal overholdes ved brug af udstyret - klik for info. IT misbrug medfører bortvisning.

Kantineforhold

På Bastrupgårdvej 5 findes en elevkantine, hvor du kan slappe af med en kop kaffe, sludre med andre elever eller spise den medbragte mad. Der er mulighed for at købe håndmadder og lune retter. Der er automater med både kolde og varme drikke.

Kontakt/telefon

I særlige tilfælde kan der ringes besked til dig på telefon 99 122 525. Ring så vidt muligt i pauserne kl. 9.00 - 9.15 og kl. 11.20 - 11.50.

Mobiltelefon

Mobiltelefoner må ikke benyttes i undervisningstiden og de må heller ikke være tændt eller synlige.

Ordensregler

Generelle ordensregler er ophængt, men altid gældende er det: 

Opfør dig overfor andre, som du ønsker de skal opføre sig overfor dig.

På første skoledag får du udleveret og gennemgået afdelingens ordensregler.

Parkering

Cykler og knallerter skal placeres i cykelskuret/cykelstativerne. Biler parkeres i de afmærkede parkeringsbåse.

Rusmiddelpolitik

Det er strengt forbudt at møde til undervisning eller andet på skolen i påvirket tilstand. Det er forbudt at indtage rusmidler af enhver art eller optræde i rusmiddelpåvirket tilstand på skolens områder. Konsekvensen er, at du bliver bortvist fra undervisningen og der tages kontakt til mester/forældre.

Rygning

Folketinget har vedtaget "lov om røgfri miljøer" - rygning er derfor ikke tilladt andre steder end på det anviste område. 

Skolehjem

Har du langt til skolen - d.v.s. over fem kvarters transportid, så er der mulighed for at bo på vores skolehjem. På skolehjemmet er der velindrettede værelser, en stor kantine og gode fritidsfaciliteter.

Info til kostelever

Når du får din indkaldelse til skoleophold vil der stå, om du er berettiget til skolehjem. Er du berettiget, er der automatisk reserveret en plads til dig. Du skal så møde dagen før skoleopholdet begynder på skolehjemmet, Nørre Boulevard 21 mellem kl. 19 og 22. Her får du tildelt et værelse.

HUSK - du skal selv medbringe personlige ejendele, dyne, pude, sengelinned og håndklæder.

Du må ikke ændre din adresse ved folkerigisteret

Er du under 18 år, så bor og spiser du gratis på skolen. Er du fyldt 18 år eller har en uddannelsesaftale, så skal du betale et ugentligt beløb for kost og logi.

Befordringsgodtgørelse i forbindelse med skolehjem

Er du berettiget til at bo på skolehjem, og ikke har en uddannelsesaftale, er du også berettiget til at søge befordringsgodtgørelse i forbindelse med transport til weekend, mellem bopæl og skolehjem.
Du er forpligtet til at undersøge og benytte det billigste transportmiddel. 
Al befordringsgodtgørelse der refunderes skal dokumenteres i form af 10 turskort eller billetter.

Støttemuligheder

Har du brug for hjælp til at gennemføre din uddannelse, kan du altid kontakte din studievejleder, som kan hjælpe dig med at finde den rigtige støtte for dig.

SU

Du kan få SU kvartalet efter, at du er fyldt 18 år.

Du kan tidligst søge SU 1 måned før den dato, du kan få SU fra. Har du fx ret til SU fra 1. september, så kan du tidligst søge fra 1. august. For at få adgang til minSU skal du bruge NemID.

Hvis du er kostelev kan du søge om dispensation som udeboende. Har du spørgsmål, skal du endelig henvende dig hos vores uddannelsessekretær.

Du søger SU i minSU på www.su.dk.

Transport - bus

midttrafik.dk kan du søge de aktuelle tider og busruter mellem skolen og stationen. Adresserne du skal søge efter er: 

Skolen - Bastrupgårdvej 5, Holstebro
Stationen - Stationsvej 15, Holstebro

Ungdomskort

(transportrabat til alle elever på ungdomsuddannelser)
Ungdomskortet er et personligt periodekort, der giver dig ret til at rejse mellem din skole og din bopæl + du kan køre med offentlig transport i hele dit eget takstområde.

Et ungdomskort kommer til at koste ca. kr. 350 pr. måned for elever på ungdomsuddannelser. 

For at få et Ungdomskort, skal du først godkendes via hjemmesiden www.ungdomskort.dk.

I særlige tilfælde kan du søge om kilometerpenge.

Du kan læse om hvilke krav, som skal være opfyldt samt hvordan man søger på www.uddannelseskort.dk

Undervisningstid

De normale undervisningstider er mandag til torsdag fra kl. 8.00 - 15.10. Fredag fra kl. 8.00 - 11.20.