Center for Transport & Logistik - her kan du blive

Godschauffør

Du kan som Godschauffør udføre mange former for godstransport, fx distributionskørsel, fragtmandskørsel, kørsel med containere eller eksportkørsel.

Du kan som faglært Godschauffør foretage almindelig vedligeholdelse, udbedre mindre driftsfejl og udføre godstransport således, at der er sikkerhed for materiel og øvrige trafikanter under hensyntagen til miljø, arbejdsmiljø, samt energi- og miljørigtig kørsel.

Du har som faglært Godschauffør viden om miljø, sprog og internationale forhold i transporterhvervet og forstår nødvendigheden af at levere en god kvalitet og service i forhold til virksomhedens kunder og produkter.

Som faglært Godschauffør har du kørekort til lastbil (kategori C) og vogntog (kategoriC/E), samt certifikat til gaffeltruck, EU-kvalifikationsbevis, lastbilmonteret kran og ADR-bevis til transport af farligt gods.

Gennem uddannelsesforløbet har du som faglært Godschauffør fået undervisning og opnået kvalifikationer i overensstemmelse med EU-direktiv L226/4, artikel 5 (chaufførdirektivet).

Disponent -trin 3
Fra efteråret 2008 udbydes en helt ny erhvervsuddannelse som kørselsdisponent eller som lager- og terminaldisponent – også kaldet Trin 3. Uddannelsen gør det muligt at videreuddanne gode chauffører, lager- og post medarbejdere til at arbejde med styring og disponering af transporter, lagre eller terminaler.

Hvem kan komme ind på uddannelsen?

Alle, der har svendebreve inden for vejgodsområdet (fx godschauffør), busområdet, postområdet eller lagerområdet kan starte på uddannelsen.

Uddannelsen er tilrettelagt til voksne, der kender branchen rigtigt godt, og som gerne vil til at arbejde med ledelse eller disponering. Man forventer derfor, at størstedelen af dem, der starter på uddannelsen, har arbejdet som chauffør, på lager eller terminal i nogle år. Uddannelsen indeholder fag som ledelse, logistik, kvalitetsstyring, kommunikation og samarbejde og retter sig mod:

  • Kørselsdisponent inden for gods- og postområdet
  • Kørselsdisponent inden for personbefordring
  • Lager- og terminaldisponent på lagre eller terminaler

Hvor lang tid tager det?

Uddannelsen veksler mellem skoleundervisning og oplæring i en virksomhed. Uddannelsen tager 1 år, hvoraf 15 uger er på skole, der splittes op i mindre moduler. Medarbejdere, som allerede arbejder i jobfunktionen, kan på baggrund af en kompetencevurdering opnå merit og afkortning af uddannelsen.

Næste step efter dit svendebrev

Læs alt om vejgodstransportuddannelsen - regler, niveauer m.m. på www.ug.dk

Tilmeld dig uddannelsen