Transport & Logistik - her kan du blive

Disponent - TRIN 3

En overbygning på din erhvervsuddannelse, hvor du får viden om optimering, projektstyring, LEAN og logistik. En uddannelse der giver dig kompetencer til at være med til at skabe idé'er og udvikling i din virksomhed. Overbygningen er for dig også et springbræt til en videregående uddannelse. 

Kørsel - få mere effektivitet ud af din kørsel!
Lager - oplev optimeringseffekt i lageret!

Uddannelsen varer et år - 15 uger på skolen og resten af tiden ude i en virksomhed, hvor der arbejdes med disponentopgaver. Der skal indgås en almindelig uddannelsesaftale.

Det arbejder vi med på skoleophold

Undervisningen er tilrettelagt som projektundervisning og gennemføres af erfarne faglærer fra branchen. Der er også koblet gæstelærere på forløbet med specielle kompetencer ligesom der er et virksomhedsbesøg med fokus på relevante emner fx flådestyring, lager/logistik, transportledelse m.v.

Der tages i undervisningen udgangspunkt i konkrete arbejdssituationer fra deltagernes virksomheder. Mellem skoleopholdene arbejder den enkelte deltager med en hjemmepgave, som binder forløbet sammen og skaber en rød tråd og gør det lettere at skriv den afsluttende rapport. Din afsluttende rapport kan derfor have en nytteværdi for din virksomhed.

Den afsluttende projektopgave skal forsvares til den afsluttende eksamen. Efter endt eksamen udsteder TUR et uddannelsesbevis.

Emner der arbejds med:

  • Ledelse, kommunikation og samarbejde
  • Kvalitetsstyring og kundeservice
  • Transport teknisk fremmedsprog
  • Logistik og transportledelse
  • Transportrelaterede beregninger
  • Særlige fag opdelt på hhv lager og terminal/transport

Hvordan kommer jeg igang?

Disponentuddannelsen kaldes også TRIN 3, da den bygger videre på en eksisterende erhvervsuddannelse. 

Med et svendebrev
Hvis du har svendebrev som fx Godschauffør, buschauffør eller lager & logistikoperatør og arbejder med eller skal igang med disponentopgaver i din virksomhed, så kan du komme igang med uddannelsen ved næste uddannelsesstart.

Uden et svendebrev
Hvis du ikke har et svendebrev skal du have lavet en realkompetencevurdering RKV som typisk tager 1 dag. Her vurderes det, om dine kompetencer kan give grundlag for merit. Der gennemføres RKV på alle transportskoler og du får udarbejdet en personlig uddannelsesplan, som fører frem til disponentuddannelsen.

Om du har en relevant erhvervsuddannelse eller ej, kan du med fordel kontakte faglærer Finn Vendelboe eller uddannelseskonsulent Erling Helsinghof på telefon 99 122 523 eller mail ehe@ucholstebro.dk.

Økonomi

Du får en overenskomstmæssig løn under hele uddannelsen og din virksomhed kan få refusion fra Arbejdsgivernes UddannelsesBidrag (AUB) for de 15 ugers skoleophold. I mange regioner er der også mulighed for, at virksomheden kan få tilskud til voksenlærlinge, som dækker en del af lønnen i praktiktiden. 

Kontakt TUR for mere info - www.tur.dk