Transport & Logistik - her kan du blive

Lager og terminaluddannelser

Hvis du gerne vil arbejde med lager og logistik, køre gaffeltruck eller registrere varer m.m., så har du flere muligheder.

Vi hjælper både med at tage erhvervsuddannelsen men også virksomhederne med at finde den rigtige elev. Vil du have en af danmarks bedste elever, så tag kontakt til Laila Poulsgaard på 99 122 486.

Du kan afslutte en lageruddannelse som henholdvis:

  • Lagermedhjælper
  • Lageroperatør med speciale i logistik
  • Lageroperatør med speciale i transport
  • Lager- og terminaldisponent

En Lageroperatør udfører mange former for arbejdsopgaver indenfor logistikbranchen: betjene gaffeltrucks og placere varer på hylderne, lagerøkonomi, kundeservice, indkøb/salg, stregkoder, håndterminaler, time-, sags- og ressourcestyring, avanceret lagerstyring, organisation, kvalitet og miljø. Det er også ham/hende der har styr på logistikken ved bestilling, modtagelse, oplagring, sortering, omlæsning og videreforsendelse af gods.

Du har som faglært endvidere viden om miljø, sprog og internationale forhold indenfor logistikerhvervet og forstår at udføre sit arbejde sikkerhedsmæssigt korrekt, under hensyntagen til miljø og arbejdsmiljø.

Desuden forstår du som faglært nødvendigheden af at levere en god kvalitet og service i forhold til virksomhedens kunder og produkter.

Hvad kan jeg bruge uddannelsen til?

Alene i Danmark skønnes 90.000 at være beskæftiget med lager- og logistikarbejde, enten på fuld tid eller i kombination med andre arbejdsopgaver i virksomheden. Arbejdspladserne findes mange steder - i tilknytning til produktion, på engroslagre i detailhandel, på råvare- grovvarelagre, på terminaler, varehoteller, centrallagre, køle/frysehuse osv.

Vil du lidt mere, så kan du som lager- og terminaldisponent lære at stå for driften af et lager. Du lærer også om arbejdsmiljø og forhandlingsteknik.

Hvor lang tid tager det?

Uddannelsen veksler mellem skoleundervisning og oplæring i en virksomhed. Medarbejdere, som allerede arbejder i jobfunktionen, kan på baggrund af en kompetencevurdering opnå merit og afkortning af uddannelsen.

Varigheden afhænger også af hvilken del af uddannelsen du vælger - se mere nedenfor. 

Næste step efter dit svendebrev

Læs alt om lager- og terminaluddannelsen - regler, niveauer m.m. på www.ug.dk

Tilmeld dig uddannelsen

Der er adgangsbegrænsning på optag til grundforløb 2 til lageroperatør og du skal derfor søge om en kvoteplads - læs mere her.

For at søge ind på lageruddannelsen, skal du derfor gøre to ting

  • Step 1 - Søg ind på www.optagelse.dk
  • Step 2 - Udfylde ansøgningsskema for kvoteplads

Hvis du allerede har fundet en lære-/praktikplads, behøver du ikke søge en kvoteplads, da du så er sikret en plads på uddannelsen. 

Når vi har modtaget din ansøgning bliver du indkaldt til en samtale, så vi finder de bedst kvalificerede til det begrænsede antal pladser.

Step 1 - Søg ind på optagelse.dk

Step 2 - Ansøgning om kvoteplads