Center for Jordbrug

Velkommen som elev

Kære elev!

Velkommen til dig, der skal begynde på Center for Jordbrug på Uddannelsescenter Holstebro. Du vil sandsynligvis opleve, at dagligdagen her på skolen er forskellig fra andre skoler og der er en række oplysninger, som du bør sætte dig ind i inden skolestart.

Det kan fx være:

  • at du selv er med til at planlægge din uddannelse
  • at du igennem hele uddannelsen både vil arbejde med teori og praksis
  • at lærerne her både er undervisere, konsulenter, rådgivere og instruktører
  • at du er tilknyttet en kontaktlærer, der vil være din rådgiver og sparringspartner under hele forløbet

Vi støtter dig selvfølgelig, alt det vi kan, i dine bestræbelser på at få en uddannelse, men i den sidste ende er det dig, der træffer beslutningerne - det er din uddannelse, det handler om.

Vi forventer, at du deltager positivt og aktivt i undervisningen. Stiller du samtidig krav til undervisningen, så tror vi, at du vil få et rigtigt godt skoleophold, og at vi i fællesskab kan nå langt.

Vi glæder os til at byde dig velkommen på Center for Jordbrug, Uddannelsescenter Holstebro.

Ansatte på Center for Jordbrug

Elevplan

Fravær og sygdom

Hygiejne og smittebeskyttelse

Kontaktlærerordning

Praktiske informationer

Vejledning