Center for Jordbrug - her kan du blive

Landmand

Masser af praktisk arbejde, ansvar og nye metoder inden for landbrug - det er landbrugsuddannelsen på Center for Jordbrug.

Det arbejde, som foregår i et moderne landbrug, har gjort, at mange metoder og teknikker fra håndværk og industri er blevet en naturlig del af hverdagen. Landbrugsuddannelsen samler nogle uddannelser og færdigheder, som finder anvendelse både inden for håndværk, industri, landbrug eller gartneri og beslægtede erhverv.

Skolen har sit eget landbrug, hvor du får den praktiske del af undervisningen. Vi har en Tyrolsk Grauvieh besætning, heste, får og geder. og en stor del af undervisningen foregår i praksis. Her får du selv ansvaret for, at arbejdet bliver udført. 
Du vil også være med til at dyrke markerne på Center for Jordbrug.

Du vil på landbrugsuddannelsen blive undervist i fag som naturfag, biologi og informationsteknologi, fag som plantebeskyttelse, anvendt økologi samt dyr og dyrs anatomi og fysiologi. Traktorkørekort indgår som en del af uddannelsen.

Læs alt om landmandsuddannelsen - regler, niveauer m.m. på www.ug.dk

Tilmeld dig uddannelsen

Til dig der blev færdig i juni 2016