Brobygning 10. klasse

Grønne uddannelser EUD/EUX

Her kan du starte din uddannelse inden for gartneri, anlægsgartneri, skovbrug og landbrug.

Brobygningsdagene giver dig en god fornemmelse af de muligheder, du har for at tage en af de grønne uddannelser på Center for Jordbrug. Du vil opleve, hvordan det er at arbejde med dyr, planter og natur, og du får et indblik i, hvilke jobs uddannelserne kan føre til.

Vi starter med en rundvisning sammen med et par af vores grundforløbselever og herefter indeholder dagene:

  • Du vil møde forskellige produktionsdyr, som køer, grise, mink og andre
  • Arbejde med gartneri, planter og plantebiologi
  • Du hører om arbejdet i skoven og får en sav eller andre redskaber i hænderne
  • Kørsel i top moderne GPS-styret traktor
  • Løsning af biologiopgaver inden for emner med dyr og planter
  • Indblik i dagligdagen på vores landbrug: Lægaard

Du bliver i brobygningen præsenteret for EUX, hvor man både tager en håndværksuddannelse og samtidig tager fag på gymnasialt niveau.

Praktisk information:

Adresse Skivevej 112, Holstebro
Mødetid Mandag - tirsdag kl. 8.00 - 14.00
Transport Bus nr. 10 afgør fra busterminalen på Banegården til Center for Jordbrug, Skivevej 112. Bussen kører først ud på Døesvej og kommer retur til busterminalen før den fortsætter u dtil Skivevej, hvor du kan stå af lige ved indkørslen til skolen. Om eftermiddagen kl. 15.20 kører der en bus retur til Banegården
Sygdom I tilfælde af sygdom skal du give besked på telefon 99 122 230 mellem kl. 7.30 og 8.00. Din hjemskole orienteres dagligt om evt. fravær
Kantine Du kan spise din medbragte mad i kantinen eller købe mad i vores kantine
Påklædning Du skal medbringe praktisk tøj. Det er ikke tilladt at have arbejdstøj på indendørs, så du skal medbringe skiftetøj.

Tilmelding til et brobygningsforløb foregår via din UU-vejleder på www.brobygning.net.

 

Drømmer du om at arbejde med dyr og planter?

Og kommer du direkte efter 9. eller 10. klasse kan du tilmelde dig fagretningen enten som EUD eller EUX

Fagretning EUD

Anlæg, mark og skov

Planter, natur og teknik

Mere info

Levende dyr og store maskiner

Landbrug

Mere info

Fagretning EUX

EUX - Anlæg, mark og skov

Planter, natur og teknik

Mere info