Brobygning 10. klasse

EUX Business

EUX Business – erhvervsfaglig studentereksamen

Med EUX Business får du både en erhvervsuddannelse og en gymnasial eksamen.

Under dit intro-kursus foregår undervisningen som ”Business-case”. Det er et virksomhedsspil, der tager udgangspunkt i en virksomhed, og som præsenterer emner fra handelsskolens dagligdag.

I inddeles i grupper, normalt 3 – 4 elever pr. gruppe. Gruppen vælger selv, hvilken type virksomhed den vil arbejde med, fx

  • Rejsebureau Fitness-center
  • Butikskæde
  • Restaurant/café
  • Brug jeres fantasi

Vælg gerne noget, som I har kendskab til eller har interesse for. I skal i de to dage prøve kræfter med forskellige emner som fx:

  • Koncept -hvad skal virksomheden være kendt for?
  • Ledelse - hvilken type leder skal virksomheden have?
  • Økonomi - budgetter og fortjeneste og fortjeneste på varer
  • Messestand - lave udstilling og gøre klar til messe
  • Kulturforståelse

Med EUX Business står du stærkt og får en dobbeltuddannelse inden for enten kontor, handel, butik eller event. Det betyder, at du får både en erhvervsuddannelse og studiekompetence, så du kan læse videre, hvis du drømmer om det. Dermed åbnes mange nye døre til en spændende fremtid for netop dig.

Vi glæder os til at byde dig velkommen på EUX Business

Praktisk information:

Adresse Handelsskolen - den sorte bygning på Døesvej 76, Holstebro - lige indenfor glasgangen møder du en studievejleder
Mødetid Mandag - tirsdag kl. 8.00 - 14.00
Transport Bybus nr. 1 og bus nr. 10 afgør fra busterminalen på Banegården til UCH Handelsskolen, Døesvej 76
Sygdom Skulle du være så uheldig at blive syg på en af kursusdagene, skal du ringe på telefon 99 122 230 og give besked inden kl. 7.45. Din hjemskole orienteres dagligt om evt. fravær 
Kantine Du kan spise din medbragte mad i kantinen eller købe mad i vores kantine

Tilmelding til et brobygningsforløb foregår via din UU-vejleder på www.brobygning.net.

Drømmer du om at arbejde på kontor eller at få mulighed for at læse videre?

Og kommer du direkte efter 9. eller 10. klasse så skal du tilmelde dig fagretningen EUX Business

Fagretning EUX

kontor/handel/event/detail

EUX Business

Mere info