Handel & Kontor

Handel

Handelsuddannelsen dækker over flere specialer: Handelsassistent, salg, Logistikassistent og indkøbsassistent. Læs mere om de enkelte specialer herunder.

Læs alt om handelsuddannelsen - regler, niveauer m.m. på www.ug.dk

Specialet - Handelsassistent/salg

Handelsassistent - salg er et af Handelsuddannelsens tre specialer. Specialet er målrettet virksomheder, der beskæftiger sig med salg af produkter og/eller serviceydelser til andre virksomheder.

Salg handler om at planlægge og foretage salg og markedsføring af varer og/eller serviceydelser til andre virksomheder. I specialet fokuseres der, i teori og praksis, på at finde og levere de ydelser, som tilfører værdi, og fastsætte værdiens betydning for virksomhedens økonomi.

Praktiktiden ude i virksomheden tager afsæt i en række bundne arbejdsopgaver inden for:

 • Salg 
 • Kundeservice
 • Formidling 
 • Kalkulation 
 • Markedsføring 
 • Salgsplanlægning 

Specialet kan evt. tones inden for brancheretninger: Auto, VVS, Stål, El, Træ og byggematerialer, Værktøj og værktøjsmaskiner, Landbrugsmaskiner, storkundeprofil.

Du kan tage grundforløbet på UCH og vi vejleder dig gerne omkring hvor du kan tage skoleopholdene mens du er i praktik.

Specialet - Indkøbsassistent

Indkøbsassistent er et af Handelsuddannelsens tre specialer. Specialet er målrettet virksomhedens handels- og indkøbsfunktioner.

Indkøb handler om at planlægge og foretage indkøb af varer, der enten skal indgå i virksomhedens produktion, eller videresælges til fabrikker, andre virksomheder og til detailhandlen. I Indkøbsspecialet fokuseres i teori og praksis på optimering af virksomhedens værdiskabende funktioner.

Praktiktiden ude i virksomheden tager afsæt i en række bundne arbejdsopgaver inden for:

 • Indkøb
 • Leverandørkontakt
 • Kalkulation
 • Sortimentsvurdering
 • Pris- og kvalitetskontrol

Du kan tage grundforløbet på UCH og vi vejleder dig gerne omkring hvor du kan tage skoleopholdene mens du er i praktik.

Specialet - Logistikassistent

Logistikassistent er et af Handelsuddannelsens tre specialer. Specialet er målrettet virksomhedens handels- og logistikfunktioner.

Logistik handler om at levere de ydelser, som tilfører kunderne værdi, og som fastsætter værdiens betydning for virksomhedens økonomi. I logistikspecialet fokuseres der, i teori og praksis, på optimering af virksomhedens værdiskabende funktioner.

Praktiktiden ude i virksomheden tager afsæt i en række bundne arbejdsopgaver inden for:

 • Beregning af lager og transportomkostninger
 • Håndtering af reklamationer
 • Tilrettelæggelse af leverancer
 • Lagerstyring med it
 • Kontrol af afsendte/modtagne varer

Du kan tage grundforløbet på UCH og vi vejleder dig gerne omkring hvor du kan tage skoleopholdene mens du er i praktik.

Tilmeld dig uddannelsen

Til dig der blev færdig i juni 2016