Handelsskolen

Studiemiljø

På Handelsskolen bliver du en del af et rigtig godt studiemiljø. Hvert år går 250 elever på Handelsskolen på Uddannelsescenter Holstebro. Det giver et spændende og dynamisk studiemiljø, hvor du møder mange nye mennesker.

Du tilknyttes en stamklasse, det mener vi er vigtigt, for at sikre et godt socialt miljø.

Eleverne på Handelsskolen kommer med vidt forskellig baggrund, faglige niveauer, stærke og svage sider. Vi løfter dig fra det niveau, som du er på! Derfor har vi også forskellige klasser med forskellige faglige niveauer.

Vi lærer forskelligt! Derfor underviser vi også på forskellige måder på Handelsskolen. Du kan fx vælge om din uddannelse skal være et EUX forløb med mulighed for gymnasialt niveau og studiekompetencer til at læse videre eller du kan vælge butikslinjen med mange praktiske opgaver i vores øvebutikker.

Vi har ikke mindre end tre øvebutikker på Handelsskolen samt i perioder kontormiljø til læring i praksis. Desuden har vi selvfølgelig almindelige undervisningslokaler, storrum til gruppearbejde, IT-værksteder til opgaver og kreativ værksted. Til dig, som gerne vil have arbejdsro, har vi stillearbejdsrum.

Vi vægter højt at skabe et studiemiljø, hvor eleverne syntes, det både er et godt sted at være, og et godt sted at lære.

Du har mulighed for at få ekstra medindflydelse på din dagligdag på skolen gennem deltagelse i elevråd, arrangementsudvalg og/eller festudvalg.