Kontor, Handel og Forretningsservice

De merkantile erhvervsuddannelser

Med en merkantil uddannelse bliver du fx salgsassistent, butikschef, lægesekretær, kontorleder, indkøbsassistent eller eventkoordinator. Andre bruger uddannelsen som springbræt til at blive selvstændig med fx egen butik eller webshop.

  • Kommer du fra 9. eller 10. klasse består din uddannelse af et grundforløb (på skolen) opdelt i 1. del og 2. del - hver af 20 ugers varighed
  • Har du forladt 9. eller 10. klasse for mere end 13 måneder siden, har du adgang til grundforløbets 2. del
  • Har du en gymnasial baggrund, har du mulighed for at vælge uddannelsen som EUS

Du vælger på grundforløbets 1. del blandt forskellige fagretninger og EUX. Fagretningerne introducerer dig til de forskellige brancher (fx detail, handel, event).

Du får et indblik i de arbejdsopgaver, du vil komme til at udføre, og de faglige krav der stilles. Samtidig lærer du at samarbejde med andre om opgaveløsning og lærer om arbejdsmarkedet generelt. Det giver dig en rigtig god baggrund for at træffe dit endelige valg af uddannelsesretning. Dette valg træffer du i slutningen af grundforløbets 1. del.

Vælger du at gennemføre din uddannelse som et EUX forløb får du en dobbeltuddannelse – det vil sige både en erhvervsuddannelse og studiekompetence til videregående uddannelser.

undefined

Du vil opleve en praksisnær undervisning, hvor du samtidig får et godt indblik i det erhvervsliv, som venter dig.

Samtidig vil du være en del af et spændende og dynamisk studiemiljø, hvor du vil møde mange andre unge. Det vil være en tid med stor personlig og faglig udvikling, hvor du bliver stærk til fx handel, service, IT og kommunikation.

Et skoleår består af mange aktiviteter. Vi afholder f.eks. modeshow og messe på skolen samt forskellige sociale aktiviteter. På grundforløbets 2. del vil du desuden få tilbudt at deltage i studietur til udlandet.

Grundforløbets 1. del – 20 uger

Du kan optages på grundforløbets 1. del, hvis du starter senest 1 år efter 9. eller 10. klasse og har opnået et karaktergennemsnit på 02 i hvert af fagene dansk og matematik ved folkeskolens afsluttende prøver. Efter 1 år taber du retten til at blive optaget på 1. del. Du kan kun påbegynde 1. del én gang. Er det mere end 1 år siden du har afsluttet 9. eller 10. klasse, kan du optages på grundforløbets 2. del. Det forventes, at du har erhvervet kompetencerne fra 1. del på anden vis.

Intro og afklaringsforløb

Du starter med 14 dages afklaringsforløb, hvor du introduceres til uddannelsen og de fagretninger, som du kan vælge. Du prøver nogle typiske arbejdsopgaver inden for fagene og arbejder med virkelighedsnære cases fra erhvervslivet. Sidst i afklaringsforløbet vælger du fagretning.

Uddannelsen

På grundforløbets 1. del vil du fx møde grundfagene dansk og engelsk, samt erhvervsfag. Grundfagene tager afsæt i det niveau, du kommer med fra 9. eller 10. klasse. Du kan vælge andre grundfag som valgfag.

Nogle af grundfagene vil være kendte... og så alligevel ikke! Du vil opleve, at undervisningen tager udgangspunkt i praktiske eksempler fra erhvervslivet, så selv de kendte fag vil have en ny drejning. Andre fag, som eksempelvis IT og erhvervsøkonomi, vil være nye fag.

En stor del af din undervisning foregår som erhvervsfag. Du får generel erhvervsfaglig viden og kompetencer. Samtidig afprøver du nogle af de typiske arbejdsopgaver, som du vil møde i dit fremtidige job. Opgaverne tones efter fagretningen, så du afklares omkring dit uddannelsesvalg. Der arbejdes tværfagligt med projekter.

Sidst i grundforløbets 1. del vælger du din uddannelsesretning: Detail, handel eller event.

Grundforløbets 2. del - 20 uger

På grundforløbets 2. del målrettes undervisningen specifikt den uddannelsesretning, som du har valgt ved afslutningen af grundforløbets 1. del. Har du forladt 9. eller 10. klasse for mere end 13 måneder siden, har du kun adgang til grundforløbets 2. del.

Uddannelsen

På grundforløbets 2. del har du uddannelsesspecifikke fag, grundfag og valgfag.

Uddannelsesspecifikke fag

De uddannelsesspecifikke fag er rettet direkte mod det hovedforløb, du har valgt. Undervisningen er tilrettelagt  erhvervsrettet samt praksisnært, og giver dig faglige kompetencer målrettet den virkelighed, du vil møde under din praktiktid. Du arbejder ofte projektorienteret og med tværfaglige emner.

Grundfagene

Kan læses på forskellige niveauer fra E til C niveau. Ønsker du højere gymnasiale niveauer, se den merkantile EUX Business. For at kunne gå videre til et hovedforløb kræves der, at visse af fagene er bestået. Du afslutter grundforløbets 2. del med et grundforløbsprojekt. Projektet skal bestås for at gå videre til hovedforløbet.

Mød Marie

Marie har færdiggjort studieåret og er klar til at læse videre.

Mød Kristina

Kristina er færdig med studieåret og er nu klar til en elevplads hos JYSK.