Tværgående gymnasieprojekt | Boomerang

Lokale virksomheder og gymnasierne på UCH samarbejder om at styrke fremtidens arbejdskarft

Projekt Boomerang er et program for entreprenørskab og innovation. Det sigter på at åbne HHX og HTX-elevers øjne for, at deres lokalområde byder på mange muligheder for karriere og iværksætteri, som gør det attraktivt at vende tilbage til det Nordvestjyske og etablere sig, når de har taget en videregående uddannelse.

I 2020/21 deltager fem samarbejdsvirksomheder og stiller opgaver til eleverne, som de gerne vil have attraktive bud på løsninger af.

 • Actona deltager med en opgave om ”Fremtidens møbel”
 • B&O deltager med en opgave om ”Fremtidens audio/video tilbehør”
 • Kaj Bech deltager med en opgave om ”Ergonomiske arbejdsredskaber”
 • Officefit deltager med en opgave om ”Sundhed, motion og fitness på arbejdspladsen”
 • VisitHolstebro deltager med en opgave om ”Turisme og oplevelser i Holstebro Kommune”

5 deltagende virksomheder

Er du nysgerrig på, hvorfor vi er med?

Alle opgaver stiller skarpt på bæredygtighed. Eleverne arbejder med projektet over en periode på tre måneder, og det gennemføres i grupper sammensat af elever fra faget Teknologi på HTX 2. år og elever fra faget Afsætning på HHX 3. år. Alle gruppemedlemmer kommer med ideer og innoverer på at finde det bedste løsningsforslag. HTX- og HHX-eleverne bidrager med hver deres kompetencer og leverer forskellige dele af slutresultatet. Undervejs får grupperne sparring på deres løsninger af virksomhederne.

Der er udskrevet en konkurrence om den bedste løsning på hver opgave. Samarbejdsvirksomhederne udlover præmier på i alt 34.000,-, som fordeles på 1., 2. og 3. præmie.

HTX-eleverne arbejder særligt med:

 • Produktet, som skal være funktionsdygtigt og fremstillet på skolens værksted med de rette materialer og sammenføjningsmetoder
 • En minirapport

HHX-eleverne arbejder særligt med:

 • Marketingskampagne
 • Reklameprodukt

Hele gruppen arbejder med præsentation i form af plancher og PowerPoint samt en video på 45-60 sekunder, som viser problemstilling, manden i midten/målgruppen og løsningen.

Finalearrangement

Corona spænder ben for finalen 2021

- men iværksættergenerne spirer lystigt

De bedste af forslagene bliver præsenteret til et stort finalearrangement i Nupark i januar 2021. Et dommerpanel vurderer elevernes præsentationer og går i dialog med eleverne om deres ideers kreativitet, bæredygtighed, realiserbarhed og kommercielle muligheder.

Dommerpanelet består af 4 dommere, hvoraf de 3 er faste og den sidste er fra den enkelte samarbejdsvirksomhed.

De 3 faste dommere i 2021:

 • Viceborgmester, Torben Gudiksen
 • Direktør for Nupark, Allan Hedegaard
 • Vicerektor HTX, Paw Hedegaard

 

Om projektet

Projektet "STEM-Iværksætterkultur på HHX og HTX" er medfinansieret af Region Midtjylland. I daglig tale kaldes projektet Boomerang og er et samarbejdsprojekt mellem HHX og HTX-elever fra UCH, Nupark, Ingeniøruddannelsen på VIA og de nævnte lokale virksomheder, hvor elever skal løse konkrete proglemstillinger for virksomhederne og udvikle nye produkter. I projektet kommer både elever og lærere ind i nye fora, hvor de skal arbejde sammen med nogen, som ser på tingene fra et andet perspektiv, end de selv gør. VIA-Centeret for forskning i innovation og entreprenørskab vil følge projektet og være med til at kvalificere det.