Tværgående gymnasieprojekt | Boomerang

Unikt samarbejde for at styrke fremtidens arbejdskraft

Projekt Boomerang er et program for entreprenørskab og innovation. Det sigter på at åbne HHX og HTX-elevers øjne for, at deres lokalområde byder på mange muligheder for karriere og iværksætteri, som gør det attraktivt at vende tilbage til det Nordvestjyske og etablere sig, når de har taget en videregående uddannelse.

Flotte pengepræmier

Tak til årets sponsorer

1. plads 20.000 - Nupark | Actona
2. plads 5.000 - Nupark | Kaj Bech A/S
3. plads 2.000 - Nupark | Officefit

I 2020 deltog 5 samarbejdsvirksomheder:

 • Actona – Multimøbel til målgruppen 18-35 årige med fokus på pris og materialer
 • B&O – Trådløs opladerstation til headset og mobil
 • Kaj Bech – Beskyttelsesglas/briller der kan sættes på sikkerhedshjelmen med magneter
 • Officefit – Vippebræt – tilpasses den enkeltes behov og kan lejes
 • VisitHolstebro – Genbrugsvogn til opsamling af skrald på stranden

Der arbejdes med projektet over en periode på 3 måneder og det gennemføres i grupper sammensat af elever fra faget Teknologi på HTX 2.år og elever fra faget Afsætning på HHX 3. år. Alle gruppemedlemmer bidrager med hver deres kompetencer og leverer forskellige dele af slutresultatet. Den endelige præsentation planlægges og udføres af hele gruppen i fællesskab

For HTX skal der arbejdes med:

 • produkt, funktionsdygtigt og fremstillet på skolens værksted med de rette materialer og sammenføjningsmetoder
 • minirapport

For HHX skal der arbejdes med:

 • marketingskampagne
 • reklameprodukt

For hele gruppen:

 • præsentation i form af plancher og PowerPoint samt en video på 45-60 sekunder, som viser problemstilling, manden i midten/målgruppen og løsningen.

Præsentationsvideo af dette års vinderprojekt i samarbejde med B&O

Finalearrangement

Der arbejdes med projektet fra september til januar, hvor de  bedste af forslagene bliver præsenteret til et stort finalearrangement i Nupark. Et dommerpanel vurderer elevernes præsentationer og går i dialog om deres ideers kreativitet, realiserbarhed og kommercielle muligheder.

Dommerpanelet består af 4 dommere, hvoraf de 3 er faste og den sidste er fra den enkelte samarbejdsvirksomhed.

De 3 faste dommere i 2020:

 • Viceborgmester, Torben Gudiksen
 • Direktør for Nupark, Allan Hedegaard
 • Vicerektor HTX, Paw Hedegaard

 

Læs alt om finaledagen 2020

Hent info

Video fra finaledagen 2020

Om projektet

Projektet "STEM-Iværksætterkultur på HHX og HTX" er medfinansieret af Region Midtjylland. I daglig tale kaldes projektet Boomerang og er et samarbejdsprojekt mellem HHX og HTX-elever fra UCH, Nupark, Ingeniøruddannelsen på VIA og de nævnte lokale virksomheder, hvor elever skal løse konkrete proglemstillinger for virksomhederne og udvikle nye produkter. I projektet kommer både elever og lærere ind i nye fora, hvor de skal arbejde sammen med nogen, som ser på tingene fra et andet perspektiv, end de selv gør. VIA-Centeret for forskning i innovation og entreprenørskab vil følge projektet og være med til at kvalificere det.