Holstebro Handelsgymnasium

Det er os du møder på hhx

Jens Christen Hylkjær
Vicerektor hhx - cand.mag.
99 12 2 317
jch@ucholstebro.dk

Heidi Bach-Andersen
Studievejleder hhx - cand.jur.
99 122 345
hba@ucholstebro.dk

Ann Dyhrberg Hinrichsen
Studievejleder hhx
99 122 342
ad@ucholstebro.dk

Camilla Møller Kjeldsen
Læsevejleder hhx - cand.mag.
cmk@ucholstebro.dk

Marianne Sønderholm Gregson
Læsevejleder hhx - cand.ling.merc.
msg@ucholstebro.dk

Eva Kølbæk
Leder af pædagogisk udvikling hhx - cand.ling.merc.
ekb@ucholstebro.dk

Lise-Lotte Thomassen Hein
Uddannelsessekretær hhx
99 12 2 304
lth@ucholstebro.dk

Sonja Petersen
Uddannelsessekretær hhx
99 122 305
sp@ucholstebro.dk