Gennemsigtighed og åbenhed

HHX | Handelsgymnasium

Handelsgymnasiet tilrettelægger HHX uddannelsen ud fra gældende lovgivning og regler for lov om gennemsigtighed og åbenhed om uddannelser.

Gældende lovgivning på gymnasieområdet
Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelser

Studieretninger

Herunder videreuddannelsesmuligheder

Valgfag

Uddannelsesmål

Studieplaner

Pædagogisk udgangspunkt og praksis HHX

Optagelse

Deltagerbetaling

Prøver og eksamen

Studie- og ordensregler

Fastholdelsesstrategi

Evalueringsstrategi

Opfølgningsplaner

Nøgletal for HHX