Kvalitet HHX

Pædagogisk udgangspunkt og praksis

Anerkendende pædagogik er et bærende element i alle uddannelsesaktiviteter på HHX | Handelsgymnasiet på UCH. 

Den anerkendende tilgang bygger på den antagelse, at de fleste mennesker ikke lærer ved at blive konfronteret med alt det, de ikke kan, og at mennesker ikke udvikler sig af at blive konfronteret med deres fejl, mangler og undladelser. 

Vi er af den overbevisning, at bevidstheden hos skolens ledere og lærere om værdien af anerkendelse, værdsættelse og ”god anderledeshed” styrker elevernes læringsprocesser.

Det er vigtigt at understrege, at anerkendende pædagogik ikke betyder, at enhver form for adfærd accepteres. Begreber som pligt og konsekvens er centrale i en anerkendende pædagogik, men at være anerkendende betyder, at vi typisk retter opmærksomheden mod det positive, frem for det negative.

I forlængelse heraf skal eleverne gøres bevidste om, at de selv er det primære aktiv i deres egen læringsproces. Det er skolens opgave at skabe rammerne, støtte eleverne og give dem mulighed for læring og personlig udvikling, men det er elevens ansvar at udnytte denne mulighed.

Holstebro Handelsgymnasium tilbyder:

  • undervisning, som fremmer læring ved den enkeltes aktive deltagelse
  • undervisning og læring, som består af såvel teoretiske som virkeligheds- og praksisnære elementer
  • undervisning og læring, som er fleksibel og tilpasset elevernes forudsætninger
  • undervisning og læring, som udvikler elevernes evne til at samarbejde, planlægge, kommunikere hensigtsmæssigt m.m.
  • undervisning og læring, som fremmer elevernes almene dannelse, herunder digitale dannelse
  • undervisning og læring, der bidrager til at udvikle elevernes lyst og evne til at fungere som ansvarlige, engagerede og demokratiske samfundsborgere