Kvalitet på HHX

Studieplaner

De enkelte klassers studieplaner er tilgængelig på Lectio.  For årgangen 2020/2021 og frem bliver info tilgængelig via Ludus snarest.
Studieplanen indeholder undervisningsbeskrivelser for alle de fag en elev og/eller en klasse har. Hvis du ønsker at se en klasses undervisningsplan, skal du vælge linket Lectio.

Når linket åbner, skal du gøre følgende:

  • Vælg klasse
  • Klik på klasse
  • Klik på studieplan i øverste række
  • Klik på undervisningsbeskrivelse i øverste række
  • I drop-down-menuen kan du så vælge at se underbeskrivelsen for de enkelte fag.

Derudover har Handelsgymnasiet formuleret en kompetenceudviklingsplan for elevernes skriftlige kompetencer, som beskriver de skriftlige kompetencer, som eleverne i løbet af deres 3 år på skolen skal tilegne sig.

Studieplaner på lectio

Skriftlig progression

Studieretninger