24. juni 2016

Dimission på hhx 2016

undefined
Fredag eftermiddag var der dimission for over 150 hhx studenter og deres familier. En festlig og varm eftermiddag med taler ved rektor Martin Baadsgaard, direktør Ann Østergaard og Niels Bentsen som lærerrepræsentant.

Se mange flere billeder på facebook: UCH Uddannelsescenter Holstebro

Legater blev uddelt til:

Colstrups legat på kr. 25.000 - Rasmus Kirkeby, Lemvig
Rasmus er en meget dygtig elev, som afslutter hhx med et meget fint eksamensresultat. Rasmus er meget kvik og målrettet. Han viser tydeligt, hvordan den rette indstilling til det at tilegne sig kundskaber giver resultater, samtidig med at han også forvalter sine faglige kundskaber på en god måde. Rasmus skal til Canada efter sommerferien i PIU.

HK-legat på kr. 2.000 – Katrine Juul Simonsen
Medlem af HK. Kathrine har gennem hele gymnasietiden arbejdet dygtigt med de stillede opgaver og udfordringer, uddannelsen har givet. Kathrine afslutter hhx uddannelsen med et flot resultat. Kathrine er meget bevidst om, hvad der kræves for at opnå gode resultater i gymnasiet og går målrettet efter dem ! Kathrine er aktiv og udadvendt og grundig i sit arbejde og sin ageren i klassen. Kathrine er samtidig en god kammerat/veninde, hvorfor hun har været en gevinst for sin klasse og for skolen som helhed.

Bendix Fond legat kr. 5.000 – Dea Sofie Gugerel
Dea har alle tre år arbejdet struktureret og engageret med såvel mundtlige som skriftlige opgaver i samtlige fag. Dea afslutter hhx med meget flotte karakterer. Dea viser tydeligt, hvorledes rette indstilling til det at tilegne sig kundskaber giver resultater, samtidig med at hun også forvalter sine faglige og personlige kundskaber til glæde for andre. Dea har en helt usædvanlig evne til at skære direkte kort og kontant ind til benet af enhver faglig problem. Dea har en utrolig stor viden inden for rigtig mange områder og hun tænker dybt over tingene.

HHX Studielegat på kr. 2.500 – Julie Bekhøj Pedersen
Julie har med sin strukturerede tilgang til skolegangen, flid og dygtighed opnået særdeles flotte karakterer. Julie har fra første dag på hhx været aktiv, engageret og meget grundig.
Julie viser tydeligt, hvorledes rette indstilling til det at tilegne sig kundskaber giver resultater, samtidig med at hun også forvalter sine faglige og personlige kundskaber til glæde for andre.

Revision Limfjord legat på kr. 2.000 – Mads Bjergø Grønning
Mads er en meget dygtig elev, som afslutter hhx med et meget fint eksamensresultat. Mads er meget kvik og målrettet. Mads har altid udvist et fagligt og menneskeligt overskud. Mads er nysgering på verden, han vil altid gerne vide mere om mangt og meget, samt finde og forstå sammenhænge mellem det nye han møder og det han kender. Mads er en meget rar og opmærksom ung mand, som er meget nem og behagelig at omgås. Mads er tilstede uanset om anledningen er munter eller alvorlige ting af slagsen. Mads viser tydeligt, hvorledes den rette indstilling til det at tilegne sig kundskaber giver resultater, samtidig med at han også forvalter sine faglige kundskaber på en god måde.

Fighter leagt på kr. 2.000 – Sanne Hjort
Sanne har gjort sig fortjent til denne hæder pga. sit drive, stor udvikling de 3 år ved os og på trods af store udfordringer på flere kanter…..

Mere info:
Martin Baadsgaard, rektor mb@ucholstebro.dk – 99 122 310
Jens C. Hylkjær, vicerektor jch@ucholstebro.dk – 99 122 317