11. maj 2016

Finansklassen besøger Danske Bank i København

Holstebro Handelsgymnasium har aftale med Danske Banks filial i Holstebro om, at finansklassen kan bruge deres ekspertise i undervisningen. Et samarbejde vi på Handelsgymnasiet er meget glade for - for fjerde år i træk starter der til august en finansklasse med 26 elever, fortæller rektor Martin Baadsgaard.

Samarbejdet betyder, at klassen har mulighed for 1-2 gange pr. halvår enten at besøge Danske Bank eller få besøg på skolen af medarbejdere fra Danske Bank. Det giver nogle helt unikke muligheder for at skabe en meget virkelighedsnær undervisning, hvor relevansen af de forskellig fag bliver knyttet op til dagligdagen i banken fx kommunikation (relevant for dansk), markedsføring (afsætning), kreditbehandling (finansiering og virksomhedsøkonomi), strategi (virksomhedsøkonomi og afsætning), investering (finansiering), regnskabsanalyse (finansiering og virksomhedsøkonomi).

Finansklassens 1. g´ere har netop været på studietur i København, hvor klassen bl.a. besøgte Danske Banks hovedsæde på Holmens Kanal.

Der var sammensat en meget spændende eftermiddag, hvor eleverne i finansklassen fik et godt indblik i de mange spændende jobs der findes i Danske Bank, præsenteret af nogle af de øverste beslutningstagere i Danske Bank.

Klassen blev budt velkommen i den gamle ØK-bygning, af Chefkonsulent fra Privat Banking, Lars R. Sondrup. Lars præsenterede dagens program, og fortalte lidt om ØK-bygningen, som i dag er et af Danske Banks Finanscentre, og bl.a. huser Privat Banking.

Derefter tog områdedirektør Frank Hagelund over, og fortalte generelt om Danske Bank, om investeringsrådgivning i filialerne og om hvilken uddannelse der skal til for at komme til at arbejde i Danske Bank. Frank Hagelund er direktør for Danske Banks filial på Holmens Kanal, som er den største i hele koncernen. Eleverne fik en rundvisning i afdelingen, og kom bl.a. ned i den store bankboks.

Herefter var der et spændende indlæg ved Private Banker Marianne Nybjerg. Hun fortalte hvad Private Banking er i Danske Bank, rollen som Private Banker og hvordan den adskiller sig fra en filial rådgiver, hvad holistisk rådgivning i banken er, og sammenspil med specialisterne.

Det førte over til et indlæg fra Senior investeringsrådgiver Liselotte Volder, der fortalte om investerings specialistfunktionen i banken, kompetence- og rådgivningsområder, uddannelse og baggrund mv

Eftermiddagen sluttede med et besøg i Danske Bank Markets, hvor der handles aktier, obligationer, optioner, futures m.m. for svimlende summer. Her blev eleverne vist rundt i den store afdeling af First Vice President Kim Lilmose, som levende berettede om alle de opgaver afdelingen varetager.

En meget spændende og udbytterig dag.

Nu glæder klassen sig til at besøge Danske Bank i London til efteråret, og New York næste efterår.

Mere info:

Martin Baadsgaard, rektor – mb@ucholstebro.dk – 99 122 310
Peter Christensen, underviser – pc@ucholstebro.dk