Studiemiljø på handelsgymnasiet

Studiemiljø

Mange beskriver deres gymnasietid som de bedste tre år af deres liv, hvilket hænger sammen med, at de tre år byder på masser af faglige og sociale oplevelser.

Ved siden af den almindelige undervisning foregår der derfor mange andre ting på handelsgymnasiet.

De bedste tre år af dit liv?

 

Studietorvet

Nogle gange driller det faglige stof, andre gange vil du gerne være helt sikker på, at du har forstået det hele. Der er mulighed for at få hjælp til lektier, opgaver o.a. en – to gange om ugen på skolens studietorv.

Elevindflydelse

Du har som elev mulighed for at få indflydelse på din dagligdag, da vi har flere forskellige udvalg, der er med til at præge hverdagen her på stedet. De udvalg, hvor du som elev har bedst mulighed for at deltage og gøre din indflydelse gældende, er: Elevrådet, Festudvalget og Arrangementsudvalget.

På skolen finder der desuden flere årlige evalueringer sted, hvor du kan tilkendegive din mening om undervisningen og skolen som helhed. Men vigtigst er det dog, at du bidrager til at skabe en god dialog med dine lærere og kammerater i det daglige arbejde.

Fest og farver

Handelsgymnasiet danner rammen om mange sociale og festlige aktiviteter, fx fredagscafeer, fester, modeshow. Handelsgymnasiet sætter rammerne, men det er eleverne selv, der fylder rammerne ud og arrangerer festerne, booker bands osv.

Dimission

Hvert år afholder vi en dimission for 3.års eleverne, som en afslutning på deres tid som HHX-elev. I løbet af dagen vil eleverne modtage deres bevis. Derudover uddeles der også forskellige legater til udvalgte elever. 

Tid og sted vil blive sendt ud til elever, når vi nærmer os datoen. 

2023
Fredag d. 23. juni  

2024
Fredag d. 28. juni 

2025
Fredag d. 27. juni 

2026
Fredag d. 26. juni