Studiemiljø

Fysiske rammer på handelsgymnasiet

På Holstebro Handelsgymnasium ser vi det fortsat som et gode, at de enkelte klasser har deres eget stamlokale, hvor man kan føle sig hjemme og hvor man kan få mulighed for at indrette sit og klassens eget miljø.

Arkitektonisk er Døesvej 76 på Uddannelsescenter Holstebro et typisk byggeri fra 70’erne. Det skal forstås på den mest positive måde, idet skolen er bygget op omkring storrum og med gode, store og lyse lokaler i tilknytning til disse storrum. Det er netop omkring fællesrummene, at dagligdagen for eleverne bliver nærværende og spændende.

I storrummene er der mulighed for gruppearbejde og der er adgang til PC'ere og trådløst netværk, som inden for få sekunder kan bringe eleverne i forbindelse med den omkringliggende verden.

Vi har eget bibliotek på UCH og bibliotekar, hvor der kan søges råd og vejledning hos.