Studiemiljø

IT netværk på handelsgymnasiet

Skolen har et trådløst netværk, som du kan koble op på. Du har desuden mulighed for at gemme dokumenter på skolens server og for at skrive ud på skolen printer. For at benytte skolens netværk skal du underskrive og overholde de retningslinjer, skolen har fastsat for brugen af IT.

Der er ikke krav om, at du medbringer bærbar computer, tablet el. lign. til undervisningen, men vi oplever, at det gør stort set alle elever. Undervisningen vil i nogle sammenhænge være it-baseret, ligesom meget af den interne kommunikation, karaktergivning, fraværsregistrering o.a. sker via Lectio, som er skolens digitale platform (LMS).

Microsoft platform
IT på Holstebro Handelsgymnasium er baseret på pc’er og Microsoft platformen. Du kan også godt benytte fx Mac eller styresystemet Linux, men IT- afdelingen kan som udgangspunkt ikke yde support. Der vil desuden være visse funktioner på netværket, du ikke kan benytte, og programmer, du evt. skal bruge i undervisningen, som ikke kan køre på en Mac.