Kommende elever

Virksomhedssamarbejde med hhx

På Handelsgymnasiet samarbejder vi med flere virksomheder - både lokalt, nationalt og internationalt. Det betyder, at du som elev oplever fagligheden fra klasseværelset bliver anvendt ude i virkeligheden.

Vi samarbejder med:

Danske Bank

Som led i Holstebro Handelsgymnasiums praksis- og virkelighedsnære undervisningsprofil har skolen et samarbejde med Danske Bank, hvor eleverne på studieretningen Finans ved flere lejligheder enten besøger eller får besøg fra Danske Bank. Flere af besøgene afvikles i forbindelse med klassens studierejser til hhv. København, London og New York.

Samarbejde med Danske Bank blev aftalt mellem filialdirektør i Danske Bank Nicolai Bue og rektor for Handelsgymnasiet Martin Baadsgaard i 2012.

Det er aftalt at finansklassen bruger Danske Bank 1 – 2 gange pr. semester. Hvert besøg har sit særskilte tema, fx:
• Opstart af egen virksomhed
• Regnskabsanalyse
• Realkreditmarkedet - boligfinansiering.
• Aktie
• Investeringsstrategi
• Analyse af børsnoterede selskaber
• Ansøgninger