Velkommen

Handelsgymnasiet - HHX

- er en 3-årig gymnasial uddannelse med forskellige studieretninger.

Den aktuelle studieretningsbrochure

Undervisningen på handelsgymnasiet giver dig en bred og solid indsigt i samfunds- og erhvervsmæssige samt kulturelle forhold. Det er de særlige profilfag med fokus på økonomi, sprog, kulturforhold m.m., som gør HHX til et handelsgymnasium - ved siden af disse skal du også have en række almene fag, fx dansk, matematik og samfundsfag. Du kan læse mere om de enkelte fag under punktet fag i menuen til venstre.
 
Skolens studiemiljø er både levende og udfordrende. Du kommer til at "lære at lære", samtidig med, at du udvikler dig som menneske. Du har mulighed for at sætte dit personlige præg på din uddannelse og for at påvirke de ting, der sker i huset. Du kan læse mere om skolens studiemiljø under hovedpunktet studiemiljø.