Du bliver fagligt stærk på handelsgymnasiet

Dine fagmuligheder

Undervisningen varetages udelukkende af lærere med en kandidateksamen (fx cand. merc., cand. oceon, cand.mag., cand.scient.pol. etc.) inden for økonomi, sprog, afsætning eller lignende. Herudover har mange af lærerne også relevant erhvervserfaring.
 
Lærerne samarbejder i teams om tilrettelæggelsen af undervisningen på de forskellige studieretninger og sørger på den måde for, at der bliver sammenhæng mellem fagene og sammenhæng og konsekvens i de krav, de stiller til dig.