Fag på HHX

2. fremmedsprog

Begyndersprog

Fransk A-niveau

Fransk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Fagets centrale arbejdsområde er det franske sprog, dels som alment og erhvervsmæssigt kommunikationsmiddel i europæiske og andre internationale sammenhænge, dels som genvej til forståelse af andre romanske sprog og kulturer. Endvidere arbejdes der i faget med erhvervs- og samfundsforhold samt kultur i Frankrig og andre fransksprogede lande.

Begyndersprog

Spansk A-niveau

Link til læreplaner - Spansk
Spansk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der baserer sig på tilegnelse af kommunikativ kompetence. Fagets centrale arbejdsområde er det spanske sprog, dels som alment og erhvervsmæssigt kommunikationsmiddel i europæiske og andre internationale sammenhænge, dels som genvej til forståelse af andre sprog og kulturer. Fagets arbejdsområde er sprog, kultur samt erhvervs- og samfundsforhold i bredeste forstand i de spansktalende lande.

Fortsættersprog

Tysk B- og A-niveau

Tysk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, og de forskellige sider af faget betinger hinanden. Gennem bl.a. sagprosa, litteratur, film og musik får du indsigt i væsentlige sider af Tysklands og tysksprogede landes samfundsmæssige, erhvervsmæssige og kulturelle forhold. Samtidig arbejder vi med sprogbrug og sprogtilegnelse samt interkulturel forståelse og kommunikation. Vælger man Tysk A får man udbygget denne indsigt og derudover etableret en solid skriftlighed, som også kan bruges i det virkelige liv.