Fag på HHX

Afsætning

A-niveau

Afsætning på A-niveau bygger videre på B-niveauet. Du lærer her at arbejde selvstændigt med afsætningsøkonomiske problemstillinger, og du får en forståelse for virksomhedens rolle i et globalt perspektiv.

Undervisningens faglige niveau er det højeste, man kan vælge på en gymnasial uddannelse.

Ud fra kendskabet til afsætningsøkonomiske teorier og metoder lærer du at indsamle og analysere relevante informationer for at skabe et beslutningsgrundlag i arbejdet med afsætningsøkonomiske problemstillinger. Det kan fx være, hvis en virksomhed skal tage stilling til, om den vil sælge sine produkter i et andet land.

Afsætning A er/kan være studieretningsfag på følgende studieretninger:

B-niveau

Faget giver dig bl.a. viden om strategi, markedskommunikation og -analyse samt afsætningsledelse. Du beskæftiger dig desuden med virksomhedens markedsføringsbeslutninger og relationer til omverdenen - især nationalt, men også noget internationalt.

Du lærer samtidig at udarbejde en samlet markedsføringsstrategi, der tager højde for faktorer som konkurrenceforhold, prisfastsættelse og købsadfærd.
I undervisningen vil vi bl.a. komme ind på følgende emner:

  • Makroforhold, der handler om omverdensforhold
  • Internationalisering, hvor du lærer om virksomhedens interne forhold i relation til udvælgelse af marked
  • Interne forhold og strategi i en virksomhed
  • Efterspørgselsforhold, som bl.a. giver dig en viden om markedets størrelse, målgruppevalg og købsadfærd på markedet
  • Udbudsforhold, som handler om markedsafgrænsning og konkurrencesituationen

Afsætning B er obligatoriske fag på følgende studieretninger:

Vi underviser i Afsætning