Fag på HHX

Dansk

A-niveau

Dansk A er et vidensfag, et færdighedsfag og et kulturfag, der beskæftiger sig med alle disse områder ud fra litteratur, sprog, kommunikation og medier. Det talte og skrevne danske sprog er udgangspunktet i arbejdet. Din kritiske sans udvikles i takt med, at du bliver bedre til at analysere, fortolke og skrive. Vi arbejder med mange forskellige teksttyper, ligesom vi går tilbage i den danske litteraturhistorie for at du bedre kan forstå nogle af årsagerne til, at dansk kultur, kunst og debat ser ud som det gør i dag. Faget er med til at give dig redskaber til at forstå, hvordan og hvorfor vi selv og andre er i den verden, der omgiver os.

Dansk A er obligatorisk fag på alle studieretninger:

Vi underviser i Dansk