Fag på HHX

Erhvervsjura

C-niveau

Eleverne skal i faget erhvervsjura lære at identificere og løse juridiske problemstillinger. I faget tilegnes generel viden om lovgivning, der skaber muligheder og sætter rammer for driften af en erhvervsvirksomhed. Faget beskæftiger sig med lovgivning, som specielt har interesse for erhvervsvirksomheden og dens adfærd, og omfatter blandt andet emnerne erstatningsret, produktansvar, aftaleret, markedsføring, køberet, kreditaftaleret, kaution, konkurs, pant og ansættelsesret.

Erhvervsjura er obligatorisk fag på studieretningerne:

Vi underviser i Erhvervsjura