Fag på HHX

Historie

B-niveau

Historie handler om, hvorledes mennesker lever, har levet og har organiseret sig i forskellige kulturer og samfund i de seneste ca. 200 år. I skal beskæftige jer med national og international politisk og økonomisk historie. Desuden beskæftiger faget sig med udviklingen i de sociale og kulturelle forhold.

Historie B er obligatorisk fag på studieretningerne:

Vi underviser i Historie