Fag på HHX

Samfundsfag

C-niveau

Samfundsfag C omhandler viden om og forståelse af danske og internationale samfundsforhold og den dynamik, der har indflydelse på samfundsudviklingen, herunder erhvervslivets samspil med det omgivende samfund. I skal både beskæftige jer med aktuelle emner og forskellige begreber indenfor politik, økonomi og sociologi. Undervisningen skal fremme jeres lyst og evne til at deltage samfundsmæssige problemstillinger.

Samfundsfag C er obligatorisk fag på studieretningerne:

Vi underviser i Samfundsfag