Fag på HHX

Spansk

A-niveau

(begyndersprog)
Spansk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der baserer sig på tilegnelse af kommunikativ kompetence. Fagets centrale arbejdsområde er det spanske sprog, dels som alment og erhvervsmæssigt kommunikationsmiddel i europæiske og andre internationale sammenhænge, dels som genvej til forståelse af andre sprog og kulturer. Fagets arbejdsområde er sprog, kultur samt erhvervs- og samfundsforhold i bredeste forstand i de spansktalende lande.

Spansk A er studieretningsfag på studieretningen

Spansk A kan vælges som 2. fremmedsprog på studieretningerne:

Vi underviser i Spansk