Fag på HHX

Tysk

B og A-niveau

(fortsættersprog)
Tysk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, og de forskellige sider af faget betinger hinanden. Gennem bl.a. sagprosa, litteratur, film og musik får du indsigt i væsentlige sider af Tysklands og tysksprogede landes samfundsmæssige, erhvervsmæssige og kulturelle forhold. Samtidig arbejder vi med sprogbrug og sprogtilegnelse samt interkulturel forståelse og kommunikation. Vælger man Tysk A får man udbygget denne indsigt og derudover etableret en solid skriftlighed, som også kan bruges i det virkelige liv.

Tysk A er/kan være studieretningsfag på studieretningerne:

Tysk B og A kan vælges som 2. fremmedsprog på følgende studieretninger:

Vi underviser i Tysk