Fag på HHX

Virksomhedsøkonomi

Faget virksomhedsøkonomi beskæftiger sig med samfundsmæssige forhold. Virksomhedsøkonomi handler om, hvordan en virksomhed etableres, styres og bedst muligt indgår i et samspil med verden, der omgiver den. Virksomhedsøkonomi er et aktuelt og praksisnært fag, som i høj grad giver konkrete svar på forskellige økonomiske problemstillinger og beslutninger.

A-niveau

Virksomhedsøkonomi er et anvendelsesorienteret fag, som på niveau A beskæftiger sig med:

  • Markedsøkonomi, forskellige livsfaser herunder iværksætteri, strategi, bæredygtighed, årsregnskab, analyse af virksomhedens regnskab, samt logistik, planlægning og budgettering.

Derudover indeholder faget også emner som

  • budgetkontrol
  • prisfastsættelse
  • udnyttelse af knap kapacitet og investering

Virksomhedsøkonomi A er studieretningsfag på studieretningerne:

B-niveau

Virksomhedsøkonomi er et anvendelsesorienteret fag, som på niveau B beskæftiger sig med:

  • Markedsøkonomi, forskellige livsfaser herunder iværksætteri, strategi, bæredygtighed, årsregnskab, analyse af virksomhedens regnskab, samt logistik, planlægning og budgettering

Virksomhedsøkonomi B er obligatorisk fag på studieretningerne:

Vi underviser i Virksomhedsøkonomi